Menu

Artykuły BHP – co wiesz o odzieży ochronnej?

(2019-01-24)

Odzież ochronna to rodzaj artykułów BHP, które mają ochronić ciała przed konkretnymi rodzajami zagrożeń, jakie czekają na pracowników podczas pracy w niebezpiecznych warunkach. Dowiedz się, na jakie kategorie dzieli odzież ochronna oraz w jakich sytuacjach jej używanie jest obowiązkowe.

Przed jakimi zagrożeniami chronią artykuły BHP?

Artykuły BHP są przystosowane do konkretnych rodzajów zagrożeń, dlatego w każdym zawodzie pracownicy są zobowiązani do używania innych środków ochrony. Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą spełniać standardy dyrektyw unijnych. Dlatego ich wybór jest tak istotny i to właśnie od niego zależy bezpieczeństwo Twoich pracowników. Do zagrożeń, jakie czekają na pracowników w czasie wykonywania obowiązków zawodowych należą:

 • ogień,
 • substancje chemiczne,
 • czynniki biologiczne,
 • narażenie na uszkodzenia mechaniczne,
 • skrajne temperatury,
 • wilgoć,
 • prąd elektryczny,
 • słaba widoczność.

Poznaj kategorie artykułów BHP

Artykuły BHP chronią przed zagrożeniami przede wszystkim dzięki właściwościom materiałów, z których są wykonane. Unijna dyrektywa z 1989 roku dzieli akcesoria ochronne na trzy grupy. Każda z nich zawiera artykuły przeznaczone do ochrony przed innym rodzajem zagrożenia. Wszystkie kategorie ma również inne procedury dotyczące certyfikacji produktów. Zobacz, jakie kategorie artykułów BHP powinny znaleźć się w Twoim zakładzie pracy.

Kategoria I

Do tej kategorii należy odzież ochronna, która chronią pracowników przed minimalnym, niezagrażającym życiu niebezpieczeństwom. Odzież ochronna tej kategorii nie musi być poddawana ocenie zgodności przez jednostki odpowiedzialne za przeprowadzenia procedur BHP. Zagrożenia, przed jakimi musi chronić odzież ochronna kategorii I to:

 • czynniki atmosferyczne (opady, skrajne temperatury),
 • lekkie, powierzchowne uszkodzenia mechaniczne,
 • zabrudzenia substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia,
 • czynnik wysokiej temperatury spowodowanej działaniem maszyn.

Do kategorii tej zalicza się również odzież trudnopalną, pyłochłonną czy odporną na kwasy.

Kategoria II

W tej kategorii znajduje się odzież chroniąca przed zagrożeniami, które nie zagrażają życiu pracowników, ani nie przyczyniają się do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kategoria II obejmu odzież dla pracowników, którzy są narażeni na:

 • kontakt z substancjami chemicznymi,
 • odpryski gorącego metalu, np. w trakcie spawania,
 • rozcięcia skóry ostrymi elementami,
 • słabą widoczność, np. pracownicy drogowi.

Kategoria III

W tej kategorii znajdują się artykuły BHP, określane mianem specjalistycznych. Ich zadaniem jest ochrona nie tylko zdrowia, ale również życia pracowników. Jest konieczna do ochrony przed czynnikami, które mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. W tej kategorii znajduje się odzież chroniąca przed:

 • jonizującym promieniowaniem,
 • płomieniami,
 • temperaturą przekraczającą 100 st. Celsjusza,
 • dużymi rozpryskami substancji o wysokiej temperaturze,
 • temperaturami spadającymi poniżej -50 st. Celsjusza,
 • wysokim napięciem elektrycznym,
 • niską zawartością tlenu w atmosferze w miejscu pracy,
 • strumieniami cieczy o wysokim ciśnieniu roboczym,
 • skutkami upadków z wysokości,
 • niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

O tym pamiętaj w czasie wyboru odzieży ochronnej

Pamiętaj, aby do pracy wybrać odzież wykonaną z materiałów, których właściwości chronią przed konkretnym rodzajem zagrożeń generowanych przez warunki pracy. Zwróć uwagę również na to, które części ciała są szczególnie narażone. Istotny jest też rozmiar odzieży ochronnej oraz akcesoriów. Zbyt duże lub zbyt małe elementy odzieży mogą również powodować niebezpieczeństwo lub przynajmniej przyczyniać się do obniżenia komfortu i efektywności.

Artykuł zewnętrzny

X