Menu

Busy do Belgii - jakie są wymagania związane z transportem osób?

(2019-06-18)

Przewóz osób do Belgii lub innego Europejskiego kraju wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. W innym przypadku nie można przewozić osób, nawet niewielkim busem. Jakie są zatem wymagania, które powinna spełniać firma organizująca przewóz osób?

Prowadzenie działalności zajmującej się przewozem osób

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z odpłatnym przewozem osób, powinien spełniać określone warunki. Ich spełnienie jest konieczne, bez względu na to, ile osób jest przewożonych w pojeździe. Oznacza to, że musi je spełniać każdy bez względu na to, czy przewozi w małym busie 9 osób, czy też 50 w największym autokarze.

Przedsiębiorca powinien spełniać następujące warunki:

  • przewożący kierowcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, czyli odpowiedni prawo jazdy oraz kurs kwalifikacji na przewóz osób,
  • przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat kompetencji,
  • samochody muszą być zabezpieczone,
  • firma powinna posiadać odpowiednie licencje krajowe i międzynarodowe związane z przewozem osób,
  • jeżeli przedsiębiorca zamierza uruchomić regularną linię, wówczas niezbędne są także inne pozwolenia, a nie sama licencja.

Zezwolenie na regularne przewozy

Jak już wspomniano każdy przedsiębiorca, który chce oferować busy do Belgii lub innego kraju w formie regularnej linii musi spełniać dodatkowe warunki.

Zgodnie z Ustawą o transporcie powinien on:

  • posiadać autobusy, które spełniają odpowiednie wymagania techniczne,
  • rozkład jazdy danych linii powinien być dostępny na wszystkich przystankach i dworcach, które obsługuje przedsiębiorca, a zgodnie z tym napisem połączenia powinny być regularne i powtarzalne,
  • opłaty muszą być pobierane w wysokości zgodnej z informacjami zawartymi w cenniku, a każdy pasażer powinien otrzymać bilet,
  • cennik powinien znajdować się w każdym autobusie oraz na dworcach i przystankach,
  • w cenniku powinna znajdować się informacja na temat biletów ulgowych.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca prowadzący taką działalność nie może przewozić pasażerów busami mniejszymi niż te zabierające 9 osób wraz z kierowcą oraz zabierać osób z miejsc znajdujących się poza przystankami.

Jak otrzymać zezwolenie?

W celu otrzymania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek. DO wniosku powinny być dołączone odpowiednie dokumenty w postaci wykazu pojazdów z określoną liczbą miejsc, cennika, dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korzystania z przystanków z ich właścicielami lub zarządcami oraz schemat planowanych połączeń.

Źródło: Trans-expres

X