Menu

Czym jest HDS i jak zostać operatorem?

(2022-10-26)

Operator maszyn drogowych to obecnie dobrze płatny i potrzebny zawód. Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji pozwala bez problemu znaleźć pracę w sektorze transportu, przemysłu czy budownictwie. Jeśli szukasz możliwości rozwoju, doskonałym kierunkiem jest uczestnictwo w kursie HDS na operatora żurawi samojezdnych (kat II Ż). Jak zdobyć uprawnienia HDS i na czym polega szkolenie?

Czym jest HDS?

HDS, czyli hydrauliczny dźwig samochodowy to samojezdny dźwig lub żuraw umieszczony na samochodzie ciężarowym. Takie rozwiązanie pozwala w łatwy sposób przetransportować towary o dużej masie lub nietypowych wymiarach, dlatego z maszyn HDS korzysta się w różnych gałęziach przemysłu. Samochody HDS mogą usprawniać pracę w budownictwie, spedycji lądowej i morskiej, górnictwie, a nawet leśnictwie. Wyróżnia się różne typy maszyn, a do najczęściej używanych należą:

  • samochody z dźwigiem hydraulicznym zamontowanym na podwoziu,
  • samochody z dźwigiem hydraulicznym znajdującym się za siedzeniem kierowcy,
  • samochody z dźwigiem hydraulicznym ulokowanym w tylnej części pojazdu za skrzynią ładunkową,
  • samochody wyposażone w chwytaki zamiast haków umożliwiające transport np. drewna.

Do obsługi maszyn HDS niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień, które można zrealizować w trakcie specjalnych szkoleń.

Jak zostać operatorem HDS?

Kandydaci na operatorów HDS mogą wziąć udział w kursie, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im rozpoczęcie pracy na nowym stanowisku. Operatorem HDS może zostać każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i uzyskała oświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz ma prawo jazdy minimum kat. B.

We Wrocławiu szkolenie HDS można zrealizować w Akademii Operatora. Doświadczeni wykładowcy i instruktorzy z doświadczeniem w pracy z urządzeniami UTB przekazują wiedzę efektywnie i umożliwiają realizację części praktycznej na maszynach wykorzystywanych w pracy operatora.

Kurs HDS – jak wygląda?

Kurs HDS dla przyszłych operatorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W czasie szkoleń kursanci poznają obowiązki związane z wykonywaniem zawodu, dowiadują się, jak zbudowane są maszyny oraz jak je obsługiwać. Istotnym elementem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad BHP oraz postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Zajęcia praktyczne realizowane są na nowoczesnych samochodach wyposażonych w hydrauliczny udźwig samochodowy. Uczestnicy realizują program szkoleniowy, w ramach którego nauczą się m.in. bezpiecznie rozładowywać i załadowywać pojazd, manewrować załadunkiem i korzystać z dźwigu hydraulicznego. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: 

Kurs HDS – ile trwa?

Kurs HDS na operatora żurawi kat. II Ż można zrealizować już nawet w ciągu 3 dni przy wyborze szkoły, która oferuje zajęcia modułowe. Taki system polega na łączeniu zajęć teoretycznych z praktycznymi, dzięki czemu uczestnicy w krótkim czasie mogą zrealizować cały program szkolenia i uzyskać uprawnienia.

Po zakończonym kursie kandydatów na operatorów HDS czeka egzamin państwowy składający się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy odpowiadają na pytania zadane przez komisję, natomiast w drugim – muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w czasie szkoleń.

Jakie perspektywy po kursie HDS?

Po kursie HDS i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu operatorzy uzyskują legitymację z ramienia Urzędu Dozoru Techniczne, która potwierdza ich zdobyte kwalifikację. Dzięki niej mogą rozpocząć szukanie pracy m.in. w składach budowlanych, firmach sektora budownictwa, górnictwa, transportu i spedycji.

X