Menu

Czym się różni spedycja od transportu

(2017-06-20)

Spedycja i transport to dwa pojęcia, które często stosuje się wymiennie, co jest dość dużym błędem. Warto więc wiedzieć na czym różnią się między sobą te dwie dziedziny.

Transport

Przez pojęcie „transport” określa się czynność przemieszczania w przestrzeni ładunków lub ludzi przy pomocy odpowiednich środków transportu. Wyróżnia się transport powietrzny i powierzchniowy, a ten dodatkowo dzieli się na wodny (śródlądowy i morski) oraz lądowy (drogowy, kolejowy, rurociągowy).

-Transport to czynność przemieszczania się z punktu A do punktu B. Nie obejmuje on dodatkowych czynności, które mogą się z nim wiązać – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę LOGIUS , operatora logistycznego świadczącego usługi transportowe.

Spedycja

Jeśli chodzi o spedycję, to jest ona częścią szerszych działań logistycznych. W jej skład wchodzi czynność transportu, toteż ma ona związek z logistyką. Jak podaje definicja, spedycja jest działalnością dotyczącą organizowania przewozu towarów. Polega ona na:

  • przyjmowaniu zleceń spedycyjnych,
  • doborze odpowiedniego środka transportu,
  • zawieraniu umów,
  • ubezpieczaniu ładunków,
  • wykonaniu odprawy celnej,
  • przygotowaniu i odbiorze przesyłki,
  • przekazaniu przesyłki odbiorcy.

Wśród pozostałych czynności wchodzących w skład spedycji można wymienić składowanie przesyłek, ich sprzedaż, wykonywanie cesji praw oraz podejmowanie należności za przesyłkę.

Czym się różnią

Zlecenia spedycyjne różnią się od transportowych tym, że spedytor może sam dokonać przewozu lub zlecić go przewoźnikom, bądź innym spedytorom, podczas gdy zlecenia transportowe polegają na odpowiedzialności przewoźnika, odpowiadającego za przewóz towarów z punktu A do punktu B. Odpowiedzialność spedytora jest więc szersza, ponieważ wybiega poza sam transport (zlecenia spedycyjne mają bardziej złożoną formę).

Podsumowując, jeśli potrzebujecie kompleksowego wsparcia w przewozie (włącznie z magazynowaniem, przygotowaniem dokumentów, odprawą celną), powinniście zdecydować się na skorzystanie z usług firmy spedycyjnej. Jeśli natomiast chcecie zlecić sam transport, to postawcie na dobrą firmę świadczącą usługi przewozowe.

X