Menu

Firma transportowa – o czym warto pamiętać przed założeniem?

(2018-01-30)

Założenie firmy transportowej to niełatwe zadanie. Na szybkość oraz efektywność dostaw składa się przecież wiele, często zależnych od siebie, czynników. Kwalifikacje kierowców, stan pojazdów, warunki drogowe lub zdarzenia losowe na drodze to tylko niektóre składowe, mające bezpośrednie przełożenie na jakość usług firmy transportowej. O czym warto więc pamiętać przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy transportowej?

Ubezpieczenie OC przewoźnika a dobór odpowiednich kierowców

Sam fakt posiadania prawa jazdy z odpowiedni kategoriami to za mało, aby uznać konkretnego kandydata na kierowcę za potencjalnie dobrego pracownika. W branży transportowej powinno liczyć się przede wszystkim doświadczenie na drodze oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Takimi właśnie cechami powinni wykazywać się kierowcy zatrudnieni w firmie transportowej. Dobór odpowiednich kierowców zaczyna się już na etapie rekrutacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej właściciel firmy transportowej powinien upewnić się, że dany kierowca posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych pojazdów. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie OC przewoźnika może zbyt często okazywać się niezbędne.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – rodzaj transportowanych towarów

Decydując się na założenie firmy transportowej, warto zastanowić się, jaki będzie jej charakter. Mowa tu przede wszystkim o rodzaju transportowanego towaru. Do transportu materiałów budowlanych wykorzystać można duże pojazdy, ponieważ w tym przypadku powierzchnia, którą zajmuje towar, jest bardzo duża.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, aby założyć firmę transportową?

Właścicielem firmy transportowej nie może zostać każdy. Taka osoba musi posiadać odpowiednie licencje, która będą uprawniały do prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju. Zatem jakie wymogi powinna spełniać taka osoba? Osoby, które chcą założyć firmę transportową, nie mogą być w przeszłości karane za przestępstwa skarbowe. Muszą one również odznaczać się dobra reputacją w rozumieniu prawnym. Wszelkie prawomocne wyroki sądu, które związane są z transportem, uniemożliwiają zdobycie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie. Jakie jeszcze wymagania musi spełniać właściciel firmy transportowej, aby dalej móc prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług przewozu towarów lub pośredniczenia w transporcie? Posiadanie stałej, ale także rzeczywistej siedziby firmy to wymóg konieczny, jeśli chodzi o firmę transportową. Z tego faktu najczęściej zdają sobie sprawę przyszli przedsiębiorcy. Wynajmują więc oni biuro lub nawet cały budynek, w którym pracują oni oraz niezbędna kadra. Niezbędne przy prowadzeniu firmy transportowej jest także posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Certyfikat ten poświadcza, ze dana osoba posiada wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią jej na prowadzenie takiej działalności gospodarczej. Ważne jest również wykazanie, że dana osoba jest w stanie utrzymać płynność finansową firmy, zwłaszcza w pierwszych miesiącach jej działalności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika – dlaczego jest ważne?

W trakcie działalności firmy, zwłaszcza zajmującej się transportem, może dojść do wielu wypadków oraz kolizji. W ich trakcie uszkodzone często zostają nie tylko pojazdy, które należą do firmy, ale również mienie innych sposób. Pokrywanie powstałych w ten sposób szkód z budżetu firmy byłoby kosztowne, a w dłuższym okresie czasu tak wysokie koszta mogłyby spowodować bankructwo. W takich właśnie sytuacjach doskonale sprawdza się ubezpieczenie OC przewoźnika. Zakłady ubezpieczeniowe oferują właścicielom firm transportowych specjalne oferty, w których uwzględniany jest przede wszystkim charakter działalności gospodarczej oraz rodzaj ryzyka, jakie nierozerwalnie wiążą się z transportem towarów. Inaczej więc będzie wyglądała polisa, która dotyczy przewozu niebezpiecznych towarów, a inaczej ta, która zakłada przewóz na przykład zwierząt. Niektóre firmy oferują również oferty bardzo elastyczne. W tym przypadku możliwa jest więc negocjacja warunków, które docelowo będą znajdować się na polisie ubezpieczeniowej oraz terminu wpłacania składki ubezpieczeniowej.

X