Menu

Fleet manager – jakie jest jego zakres obowiązków?

(2019-01-23)

Zakup i zarządzanie flotą samochodową to nie lada wyzwanie i obowiązek. Odpowiednio dobrany tabor samochodowy zwiększa efektywność pracy firmy i usprawnia obsługę klienta. Dlatego stanowisko fleet managera, czyli osoby zarządzającej całą flotą i monitorującą jej pracę, wymaga wykwalifikowanego pracownika o odpowiednich cechach. Jaki jest więc jego zakres obowiązków i wymagane umiejętności?

Co to jest flota samochodowa?

Flota jest to w skrócie zespół pojazdów używanych przez jedną firmę. Może być to flota osobowa np. w celach marketingowych (oznaczenie pojazdów służbowych, kierowanych przez pracowników). Może również pełnić funkcję motywacyjną jako premia dla pracowników lub podwyższenie statusu przedsiębiorstwa. Dla wielu zakładów flota stanowi ważny element funkcjonowania np. w policji, sieci taksówek bądź firmach transportowych i przewozowych. Posiadanie floty samochodowej niesie za sobą wiele korzyści:

 • Podniesienie statusu przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie motywacji pracownika
 • Szybsza obsługa klienta
 • Umożliwienie transportu między oddziałami firmy bądź klientem

Na czym polega zarządzanie flotą samochodową?

Management całej floty wiąże się z wieloma obowiązkami, w wielu przypadkach nawet wykraczających poza stanowisko. Często jest to praca czysto biurowa i administracyjna. Co więc należy do zadań fleet managera zarządzającego flotą samochodową?:

 • przemyślany zakup pojazdów do floty samochodowej,
 • załatwianie spraw związanych z badaniami technicznymi i naprawami samochodów,
 • ubezpieczenie i administracja floty,
 • rozliczanie z podmiotami CFM,
 • znajdywanie rozwiązań, które mają na celu zwiększenie efektywności czasami przy zmniejszonych kosztach,
 • ustalanie tras pojazdów transportowych,
 • kontrola jakości pracy kierowców np. czasu pracy i stylu jazdy,
 • analiza raportów oprogramowania do monitoringu GPS.

Zakup systemu monitorującego flotę powinien być jedną z pierwszych czynności, jakie wykona przyszły fleet manager. Dzięki systemowi GPS manager na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące aktualnego położenia każdego pojazdu, jego zużycia paliwa oraz czasu pracy kierowcy, a nawet jego stylu jazdy (np. przekraczanie prędkości). Szczegółowa analiza raportów pozwala na określenie tendencji zachodzących na drogach oraz w firmie, dzięki czemu łatwiej określić zmiany, które mogą zwiększyć efektywność firmy.

Jakie cechy powinien mieć fleet manager?

Fleet manager jest głównie managerem, więc powinien być w stanie rzetelnie spełniać obowiązki i sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi. Dodatkową zaletą będzie jego zainteresowanie motoryzacją i wiedza z podstawowych zasad mechaniki pojazdów. Ta znajomość przydaje się w szczególności w przypadku zajmowania się naprawami czy przeglądami. Fleet manager powinien również wykazywać umiejętności negocjowania i budżetowania. Użyteczne jest również opanowanie w działaniu pod presją i oczywiście zdolność wyciągania wniosków z raportów oraz ciągłe monitorowanie sytuacji na rynku.

Podsumowanie

Chociaż stanowisko fleet managera nie ma do końca określonego zakresu działań i ma wiele wymagań, często osoby pełniące tę funkcję są zadowolone z pracy. Działanie pod presją ma też swoje zalety, m.in. kształcenie się w znajdowaniu najefektywniejszych rozwiązań. Ten zawód zdecydowanie uczy wszechstronności i przystosowuje do pracy z ludźmi, która nie zawsze jest najłatwiejsza.

X