Menu

Grecja - transport, spedycja i gospodarka

(2023-08-23)

Czy wiesz, że transport w relacji Polska-Grecja to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków pomiędzy naszym krajem i partnerami? Eksport oraz import towarów dla obydwu relacji napędza wyjątkowo kierunki bałkańskie i południowe w tym przewóz towarów do/z Grecji.

Transport międzynarodowy Polska Grecja

Rozwojowi gospodarki greckiej towarzyszy również rozwój takich branż jak transport drogowy towarów czy spedycja bezpośrednio z nim związana

O gospodarce Grecji szczególnie głośno było w latach 2010-2013 przypadających na największy od lat kryzys zadłużenia. W terminologii gospodarczej utrwalił się wówczas termin „scenariusza greckiego” zakładającego najbardziej pesymistyczny wariant dla gospodarki. Grecja najgorsze chwile ma jednak za sobą, a jej gospodarka powoli odbija, o czym świadczyć może chociażby tendencja wzrostowa PKB. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje gospodarcze Grecja podzielone na cztery kluczowe sektory, a zatem: bogactwa naturalne, rolnictwo, przemysł oraz transport.

Bogactwa naturalne Grecji

Duże znaczenie dla greckiej gospodarki ma eksport kopalin. Na terenie tego kraju znajdują się bogate złoża boksytów. Są one wydobywane zwłaszcza w kopalniach głębinowych usytuowanych w górach, wzdłuż Zatoki Korynckiej. Wyspy Kreta i Thasos słyną nie tylko z kurortów turystycznych, ale również z wydobycia rud żelaza oraz rud niklu (tzw. greckie lateryty). Grecja odgrywa także ważną rolę w branży kamieniarskiej. Posiada bogate złoża wapieni oraz wysokiej jakości marmuru, który jest eksportowany do wielu krajów na całym świecie. Do tego dochodzą kruszywa i skały znajdujące szerokie zastosowanie w budownictwie. Wśród naturalnych bogactw Grecji umieścić możemy także sól kamienną, która jest pozyskiwana w procesie odparowywania wody morskiej.

Greckie rolnictwo i infrastruktura rolna

Wyjątkowo interesujący jest sektor rolnictwa. Z jednej strony Grecja posiada doskonały klimat sprzyjający drogocennym uprawom (np. oliwki), ale z drugiej strony przeważają to kamieniste gleby. Problemem jest także bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu. Ziemie uprawne zajmują w sumie 21% powierzchni kraju. 24% stanowią łąki i pastwiska, natomiast 40% lasy i zarośla. Działalnością rolniczą zajmuje się ok. 15% populacji czynnej zawodowo, z czego jedynie 9% utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Przeważają drobne, rodzinne gospodarstwa rolne. Do najważniejszych upraw mających największy wpływ na gospodarkę Grecji zaliczyć możemy: bawełnę, oliwki, ryż, pistacje, winorośl, cytrusy, migdały, pszenicę, tytoń, kukurydze. Grecja jest także istotnym eksporterem owoców morza oraz sera feta wyrabianego z mleka owczego.

Przemysł i i towary na eksport

Na początku XXI wieku na sile przybrało zjawisko deindustrializacji kraju. Wiele greckich firm przeniosło produkcję poza granice kraju w celu obniżenia kosztów działalności. To doprowadziło do poważnych spadków produkcji przemysłu greckiego. Współczesny przemysł opiera się przede wszystkim na przetwórstwie i przemyśle spożywczym (oleje, oliwy, wina, tytoń, cytrusy, feta). Bogate złoża bawełny wpływają także na to, że dobrze prosperuje przemysł włókienniczy. W salonikach skupiony jest przemysł chemiczny i petrochemiczny. Dość dobrze prosperuje także przemysł stoczniowy. Omawiając informacje gospodarcze Grecja warto powiedzieć kilka słów o energetyce: 50% produkcji energii opiera się na węglu brunatnym, 20% na gazie ziemnym, 10% na mazucie. Pozostałe 20% stanowią elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe.

Transport Grecja i spedycja

Liczne pasma górskie i skomplikowana rzeźba terenu stanowią poważną przeszkodę dla rozwoju transportu w Grecji. Dominuje tu transport drogowy. W sumie, w Grecji znajduje się ok. 117 tysięcy kilometrów dróg utwardzonych (z czego ok. 15% to autostrady). Znacznie słabiej rozwinięty jest transport kolejowy – długość linii kolejowych w Grecji wynosi zaledwie 2,5 tysiąca kilometrów (z czego duża część to sieć jednotorowa niezelektryfikowana). Jednym z fundamentów greckiej gospodarki jest transport morski – tą drogą realizowana jest znaczna część eksportu.

Jak wiemy, transport morski zawsze jest wspomagany przez kolej i transport lądowy - drogowy. O ile w relacji Polska Grecja ten pierwszy nie jest najlepiej rozwinięty tak transport drogowy towarów Grecja Polska w obydwu relacjach działa doskonale. Z roku na rok ilość ładunków realizowanych pomiędzy Polską i Grecją według statystyk rośnie r/d/r. Stanowi to wyjątkowo ciekawy kierunek dla firm transportowych. Wśród wielu z nich firma IMPET z Czermina w woj. podkarpackim od wielu lat realizuje systematyczne transporty w tej relacji. To istotne, gdy chodzi o stałą współpracę B2B ponieważ duża flota i systematyczne ładunki powodują dodatkowe atuty związane z zachowaniem ciągłości w łańcuchu dostaw.

Z racji realizowanych transportów, często firmy, które przewożą ładunki w tej relacji oferują także transport z Polski do Macedonii, Bułgarii, na Węgry czy transport Polska Rumunia.

X