Menu

Jak odzyskać pieniądze od dłużników?

(2021-08-10)

Zawieranie współprac z kontrahentami to codzienna i bardzo opłacalna czynność podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko przebiega pomyślnie, zgodnie z planem i prognozuje zyski dla obu stron, jednak do czasu... W pewnym momencie następuje sytuacja, gdy kontrahent staje się niewypłacalny i zwleka z zapłatą należności. Czy przedsiębiorca ma szansę na otrzymanie płatności ze strony swoich kontrahentów? Jak odzyskać pieniądze od dłużnika i jakie wyróżniamy sposoby windykacji należności?

Odzyskanie długu - czy to możliwe?

Według prawa i o ile taki warunek został zawarty w treści umowy, przedsiębiorca jest upoważniony do jej wypowiedzenia i zakończenia współpracy z dłużnikiem w przypadku, gdy jego działalność upadnie. Inna sytuacja ma miejsce, gdy kontrahent nie wywiązuje się ze zobowiązania płatniczego z powodu niewypłacalności. Jeśli wcześniej przedsiębiorca nie zabezpieczył się, na przykład poprzez ubezpieczenie należności lub skorzystanie z usługi faktoringu, a dłużnik wciąż zwleka z zapłatą i podjęcie prób kontaktu nie jest w stanie nic zdziałać, warto skorzystać z kompleksowej obsługi profesjonalnego windykatora - kliknij i dowiedz się więcej. Jakie są sposoby na odzyskanie pieniędzy i jak może pomóc windykacja należności?

Windykacja przedsądowa, czyli windykacja polubowna

Jednym ze sposobów na odzyskanie należności jest próba podjęcia negocjacji z partnerem i wezwanie go do dobrowolnej spłaty należności. Na prośbę klienta, windykator może zająć się ustaleniem szczegółowych danych dłużnika i wystawić mu nakaz zapłaty zaległości z ustaleniem terminu płatności. W dużej mierze przedsądowe wezwania do uregulowania długu prowadzą do podpisania ugody i ustalenia terminu zapłaty należności lub ustalenia harmonogramu spłaty ratalnej. Zaletą pomyślnego przebiegu windykacji polubownej jest uzyskanie szybkiej zapłaty i brak konieczności wdrażania postępowania sądowego. Pozwoli to zminimalizować stres towarzyszący wizytom u prawników i usprawni funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy kontrahent nie jest skłonny do kontaktu i nie stosuje się do nakazu zapłaty, zazwyczaj stosowana jest windykacja sądowa lub windykacja sądowo-egzekucyjna. Warto poinformować partnera o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i skierowania sprawy na drogę sądową. Być może taka informacja da dłużnikowi do myślenia i zmotywuje go do zawarcia ugody.

Windykacja sądowa i sądowo-egzekucyjna (ponakazowa)

Warto zastanowić się, czy skierowanie sprawy długu do sądu przybliży dłużnika do zawarcia ugody i zapłacenia należności. Często zdarza się tak, że do sądu składany jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. W przypadku zgody ze strony dłużnika sprawa o odzyskanie długu rozwiązywana jest znacznie szybciej, a ugoda staje się równoważna z wyrokiem.

Jeśli jednak ze strony kontrahenta nie pojawia się żadna chęć zażegnania sporu, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej w celu przygotowania odpowiedniego pozwu i poprowadzenia procedury windykacji. Doświadczeni prawnicy i radcy prawni, zajmujący się tego typu sprawami na co dzień, pomogą odzyskać pieniądze od dłużnika, zapewniając wysoką skuteczność działań. Pozwoli to odciążyć przedsiębiorcę i zaoszczędzić mu stresu związanego z przygotowywaniem odpowiednich dokumentów. Po złożeniu pozwu i zainicjowaniu postępowania sądowego przeciw dłużnikowi, w zależności od trybu postępowania sąd wydaje nakaz zapłaty długów lub wyrok. Następnie wierzyciel powinien złożyć do sądu wniosek o oznaczenie nakazu lub prawomocnego wyroku klauzulą wykonalności (niezbędną do przeprowadzenia egzekucji komorniczej). Postępowanie sądowe toczone jest na koszt dłużnika. Po wydaniu ww. decyzji powinien on uregulować dług powiększony o koszty postępowania sądowego w terminie natychmiastowym.

W przypadku, gdy odzyskanie należności wciąż nie doszło do skutku, wierzyciel może skierować sprawę do kancelarii komorniczej, który, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu odpowiedniego wniosku zgadza się na przeprowadzenie egzekucji. Klauzula wykonalności określi jakie czynności obejmować będzie egzekucja komornicza. Warto wiedzieć, że do zadań komornika nie należy zajęcie dowolnego elementu, wchodzącego w skład majątku dłużnika. Według prawa komornik w celu odzyskania należności może zająć:
➡️ wynagrodzenie za pracę - w wysokości 50% w przypadku, gdy dłużnik pracuje na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej jest jednak chronione),
➡️ ruchomości - przedmioty dłużnika po oznaczeniu zajęciem mogą być sprzedane na licytacji;
➡️ nieruchomości - po wpisaniu w księgę wieczystą informacji o wszczęciu egzekucji, nieruchomości należące do dłużnika mogą być sprzedane na licytacji;
➡️ wierzytelności i prawa majątkowe, np. udziały i akcje;
➡️ świadczenia emerytalno-rentowne;
i inne.

Skuteczna windykacja i egzekucja należności ma miejsce po spieniężeniu zajętych elementów majątku dłużnika. Po odbyciu licytacji komorniczej i uzyskaniu odpowiedniej ilości środków na pokrycie długu pieniądze trafiają do poszkodowanego przedsiębiorcy.

sposoby windykacji długu

Odzyskiwanie pieniędzy i giełda długów

Ostatnimi czasy coraz popularniejszym sposobem na odzyskiwanie długów staje się internetowa giełda, na której można sprzedać zadłużenia danego przedsiębiorcy. Często dłużnik już pod samą presją pojawienia się na giełdzie długów decyduje się zwrócić należność, gdyż dane zadłużonych przedsiębiorców są jawne i nie naruszają ochrony danych osobowych. Istnieje podstawa prawna, która mówi o tym, że dane mogą zostać ujawnione np. w sytuacjach dochodzenia zapłaty przez poszkodowanych przedsiębiorców. Pojawienie się w rejestrze dłużników może zburzyć poprawne relacje każdego przedsiębiorcy z innymi partnerami, gdyż taki wpis oznacza poważne problemy z wypłacalnością.

Dług wystawiony na giełdzie zazwyczaj sprzedawany jest osobom, które skutecznie prowadzą windykację długów, a ściągnięcie należności nie stwarza im żadnych problemów. Sprzedanie długów stwarza więc większe szanse na zarobek dla kupującego, a sprzedający może cieszyć się odzyskaniem pieniędzy (a przynajmniej ich części) w krótkim czasie. Takie rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj w przypadku, gdy właściciele firm nie chcą kierować sprawy na drogę sądową, a windykacja polubowna nie przyniosła skutków. Podejmując środki prawne, należy liczyć się z dłuższym czasem odzyskiwania wierzytelności, co wiązać się może z dużym stresem, a w poważnych przypadkach z problemami finansowymi całego przedsiębiorstwa.

Niewypłacalność partnera biznesowego - jak się zabezpieczać?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz firmę, której celem jest podejmowanie wielu współprac, warto wcześniej zweryfikować przyszłych partnerów pod kątem wypłacalności. Warto zwrócić się o pomoc w analizie informacji finansowych danej firmy do osób zajmujących się tym zawodowo. Inną metodą na zabezpieczenie płynności finansowej jest skorzystanie z usługi faktoringu, polegającej na wykupywaniu przez faktora faktur przedsiębiorstwa i wypłacanie wymaganej należności przed ustalonym terminem płatności ze strony dłużników. Warto również zdecydować się na ubezpieczenie należności, polegające na zbieraniu przez firmy świadczące takie usługi danych dotyczących stabilności finansowej partnera. Na ich podstawie oceniane jest ryzyko niewypłacalności i ustalany jest próg ubezpieczenia, które zostaje wypłacone w przypadku, gdy dłużnicy zwlekają z uregulowaniem należności.

Podsumowanie

Każda współpraca niesie za sobą pewne ryzyko. W przypadku, gdy partner staje się niewypłacalny, warto skorzystać z możliwości windykacji polubownej i wystosować wezwanie do spłaty długu. Jeśli jednak chęć ugodowego rozwiązania sprawy z dłużnikiem nie przynosi efektów, pomoc może przynieść windykacja sądowo-egzekucyjna. Warto skorzystać z rad osób wyspecjalizowanych w kierunku windykacji, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. Skuteczna windykacja pozwoli odzyskać wstrzymaną należność, mimo że proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy.

X