Menu

Jak system TMS może zoptymalizować koszty i efektywność transportu w Twojej firmie?

(2024-05-09)

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że logistyka jest jednym z kluczowych komponentów sukcesu dla praktycznie każdego przedsiębiorstwa, a sama organizacja transportu jest jednym z najbardziej wymagających obszarów dla wspomnianej logistyki. Istnieje jednak narzędzie, które znacznie usprawnia i ułatwia organizację transportu – to system TMS, znany również jako program spedycyjny lub system zarządzania transportem. To coraz popularniejsze narzędzie dla firm, które chcą zwiększyć efektywność na kluczowym odcinku łańcucha dostaw, a jednocześnie obniżyć koszty związane z transportem.

Czym jest system TMS?

System TMS to oprogramowanie, które kompleksowo usprawnia procesy transportowe w firmie. Jest zorientowane na automatyzowanie szeregu różnych zadań: planowania i optymalizowania tras, śledzenia przesyłek, rozliczania kosztów transportu czy przydzielania ładunków kierowcom. Co więcej, program TMS może łączyć się z innymi środowiskami i systemami informatycznymi firmy – np. systemem WMS czy ERP – co daje możliwość pełnej kontroli nad ciągłością łańcucha dostaw na każdym jego odcinku.

W jaki sposób system TMS optymalizuje koszty transportu?

TMS oferuje szereg funkcji, które pomagają firmom obniżyć szeroko rozumiane koszty transportu. Pierwszy z nich to wymieniona już optymalizacja tras. System, dobierając optymalną trasę, analizuje szereg różnych czynników takich jak lokalizację magazynów i odbiorców, szacowany czas dostawy czy nawet ograniczenia drogowe – tak, by trasa danego przejazdu była maksymalnie efektywna i bezproblemowa. Planowanie trasy z systemem TMS pozwala również na redukcję tzw. pustych przebiegów – czyli sytuacji, w których ciężarówka musi jechać do następnego miejsca załadunku bez towaru. Nietrudno zatem o wniosek, że planowanie trasy z systemem TMS przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Program TMS daje też możliwość monitorowania lokalizacji pojazdów i ich kierowców w czasie rzeczywistym, bieżące optymalizowanie ich tras, a także planowanie i harmonogramowanie ich pracy. Funkcjonalności tego typu pozwalają na bardziej optymalne wykorzystanie floty i redukcję kosztów wynikających tak z utrzymania pojazdów, jak i wynagrodzeniem kierowców.

Trzecią i być może najważniejszą korzyścią z wdrożenia systemu TMS jest automatyzacja wszystkich wyżej wymienionych zadań – tworzenia tras, przydzielania ładunków czy śledzenia statusu przesyłek. To powtarzalne, żmudne i czasochłonne czynności, które oprogramowanie będzie w stanie wykonać szybciej i dokładniej – co znów generuje oszczędność czasu i kosztów operacyjnych.

Jak system TMS zwiększa efektywność transportu?

Efektywność transportu za pomocą systemu TMS jest osiągalna poprzez poprawę widoczności łańcucha dostaw – każda przesyłka może być bowiem monitorowana w czasie rzeczywistym, a przedsiębiorstwo ma stały dostęp do informacji o statusie procesu transportowego. Szybki wgląd do tych informacji umożliwia szybkie identyfikowanie problemów i ich rozwiązywanie. Nie bez znaczenia jest też aspekt zarządzania czasem, bo dokładne planowanie tras, optymalizowanie ich i unikanie opóźnień pozwala na szybsze i sprawniejsze dostawy towarów do odbiorców.

W procesie transportu nie można oczywiście zapominać o końcowych odbiorcach transportowanych towarów. Dzięki TMS klienci mogą mieć łatwiejszy dostęp do dokładnych danych na temat statusu dokonanych przez nich zamówień. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że TMS wpływa na poprawę obsługi klientów i partnerów biznesowych, a co za tym idzie – zwiększenie ich satysfakcji i zaufania do przedsiębiorstwa.

System TMS – czy jest dla Ciebie?

System TMS to potężne narzędzie, które może pomóc firmom w optymalizacji kosztów i efektywności transportu. Czy to oprogramowanie dla Ciebie? Jeśli myślisz o obniżeniu kosztów, usprawnieniu szeroko rozumianych procesów transportowych i lepszym zarządzaniu czasem oraz flotą, zdecydowanie warto się nim zainteresować. Idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy może być oprogramowanie logifact®TMS. Chcesz dowiedzieć się o nim więcej? Skontaktuj się z nami, by przekonać się, jak nasz system TMS może uwolnić potencjał Twojego przedsiębiorstwa!

X