Menu

Jak wygląda proces magazynowania towarów?

(2020-08-01)

Zapewne wiecie, że magazynowanie towarów nie jest takie łatwe. Jest to skomplikowany i złożony proces, bazujący na przepływie towaru przez magazyn. Podczas jego planowania czy zarządzania nim musimy pamiętać o wielu czynnościach, które są kluczowe do przeprowadzenia według określonych zasad i w odpowiedniej kolejności. O czym musimy pamiętać? Magazynowanie towarów opiera się na czterech, kluczowych fazach, z których każda z nich jest niezmiernie istotna. Na początek odbywa się przyjmowanie towaru, a następnie składowanie towaru. Później dochodzi do kompletacji zamówienia i wydania towaru do odbiorcy. Każdy etap musi opierać się na konkretnych procedurach. Jakich?

Przyjmowanie towaru

Pierwszy etap magazynowania towaru rozpoczyna się w momencie wpłynięcia towaru do magazynu. Odbywa się to w konkretnej części hali, gdzie specjalnie przeszkoleni pracownicy dokonują odbioru, a także weryfikują stan faktyczny, a także to czy dany asortyment jest zgodny z określonymi warunkami dostawy, zawartymi w dokumentacji. Gdy wszystko przebiegnie zgodnie z planem, od tego momentu odpowiedzialność za towar przechodzi na konkretny magazyn i można przystąpić do drugiego etapu.

Składowanie towaru

Ten etap jest według ludzi z branży logistycznej najbardziej istotny w całym procesie. W końcu magazynowanie towaru to główna funkcja magazynu. Pracownicy odbierają towar ze strefy przyjęć i przewożą do strefy składowania. Jest to dostępna i specjalnie przeznaczona do tego powierzchnia. W końcu każdy produkt jest inny i potrzebuje innych warunków przechowywania tj. temperatura, wilgotność czy światło. Aby magazyn funkcjonował prawidłowo, rozkład towaru musi być ściśle określony i uporządkowany. Asortymentu jest dużo, więc nie można się w nim pogubić.

Kompletacja zamówienia

Kiedy przyjdzie właściwy moment dochodzi do kolejnej fazy, czyli kompletacji zamówienia, według wytycznych zawartych w zleceniu złożonego przez odbiorcę. Rozpoczyna się to w strefie składowania, gdzie pracownicy tworzą ładunek z dostępnych tam produktów, według dokładnej specyfikacji, otrzymanej od odbiorcy. Gdy dany towar jest już skompletowany, wyznaczona osoba weryfikuje jego zgodność, po czym rozpoczyna się proces pakowania. Tak zabezpieczony ładunek wkracza w ostatnią fazę magazynowania towarów.

Wydanie towaru do odbiorcy

Końcowym etapem jest wydanie konkretnego asortymentu odbiorcy. Może być to ten sam produkt, który dotarł do magazynu w formie pierwotnej lub składać się z nowych ładunków, utworzonych na etapie kompletacji zamówienia. Przygotowane ładunki przewożone są do strefy odbioru. Tam jeszcze raz pracownicy sprawdzają czy otrzymany towar jest zgodny ze specyfikacją, po czym ładują go na przeznaczony w tym celu środek transportu. Na tym etapie proces magazynowania towaru się kończy.

X