Menu

Jakie regały magazynowe wybrać?

(2018-05-07)

Przy wyborze regałów magazynowych warto wcześniej określić dokładnie czego tak naprawdę potrzebujemy oraz wziąć pod uwagę kilka czynników. Zarówno najprostszy regał półkowy, jak i w pełni zautomatyzowany, może być najlepszy rozwiązaniem w magazynie. Jak więc wybrać ten odpowiedni?

Przy wyborze odpowiednich urządzeń do składowania, należy dokładnie zbadać jakie procesy zachodzą w firmie i ustalić optymalną koncepcje logistyczną dla całego magazynu, która zawierać będzie przede wszystkim strategię kolejności wydań jednostek ładunkowych.

Współczesne zasady pobierania i wydawania towarów, w zależności od rodzaju składowanego asortymentu, składają się na trzy modele:

  • FIFO (ang. first in - first out),
  • FEFO (ang. first expired - first out),
  • LIFO (ang. last in - first out).

Dobór odpowiedniego sprzętu magazynowego, najlepiej przewidzieć jeszcze przed wybudowaniem magazynu, co pozwoli na opracowanie optymalnej koncepcji logistycznej. W sytuacji, gdzie mamy do czynienia z funkcjonującym już systemem, niezbędnym krokiem jest ustalenie priorytetów dla konkretnego magazynu, oczywiście w zależności od specyfiki branży, w której funkcjonuje.

Regały magazynowe dostępne obecnie na rynku, wyróżniają się nie tylko możliwością zastosowania różnych strategii magazynowania, lecz też różnorodnym podejściem do wykorzystania miejsca na regałach oraz różnym wykorzystaniem ścieżek i możliwością przechowywania poszczególnych grup towarów.

Często zdarzają się sytuację, w których tańsze rozwiązanie systemu regałów magazynowych nie przynosi wymiernych korzyści, z uwagi na większą kubaturę miejsca składowania czy też liczbę korytarzy roboczych koniecznych do obsługi, dlatego należy dokładanie przemyśleć system magazynowania oraz zapoznać się z ofertą urządzeń na rynku.

Paletowe regały magazynowe

To najprostsze, jak i najtańsze z dostępnych rozwiązań na rynku, umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich produktów oraz zapewnia wysoki współczynnik wykorzystania regałów magazynowych. Niewątpliwym minusem jednak jest małe wykorzystanie przestrzeni i stosunkowo dużo korytarzy pracy, jednak przy użyciu odpowiedniego oprogramowania umożliwia magazynowanie według zasady FIFO.

Wspornikowe regały magazynowe

Bardzo popularne w przemyśle metalurgicznym bądź drzewnym, z uwagi na możliwość przechowywania towarów o dużych gabarytach i podłużnych kształtach. Prosty system, który zapewnia dostęp do wszystkich towarów, jednak konieczne jest przewidzenie wielu szerokich korytarzy roboczych.

Przesuwne regały magazynowe

Wyróżniają się dużą dowolnością w składowaniu towarów. Poprzez automatyczne lub ręczne sterowanie, zapewniają dostęp do wszystkich produktów. Jest bardzo wygodny w obsłudze. Jego minusem natomiast jest niewątpliwie duży nakład finansowy, który trzeba przewidzieć na taki system.

Wjezdne regały magazynowe

Zapewniają bardzo dobre wykorzystanie powierzchni w magazynie. Możliwe jest to dzięki minimalizacji ścieżek roboczych, co oznacza wyładunek i załadunek towaru w tym samym korytarzu, jednak utrudnia to dostęp do palet, które znajdują się z tyłu. Odpowiednie rozwiązanie dla magazynów, w których przechowuje się duże ilości tego samego asortymentu.

Przepływowe regały magazynowe

Ich specjalność to przechowywanie tworzyw sztucznych i palet drewnianych z ograniczoną datą ważności. System ten, wymaga fachowej obsługi, gdyż niewłaściwe użytkowanie może grozić ich awarią.

X