Menu

Kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

(2024-05-27)

Firmy transportowe mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo zużyte do napędzania pojazdów wykorzystywanych w transporcie towarów lub osób. Możliwość ta dotyczy zarówno firm polskich, jak i zagranicznych, spełniających określone warunki.

Warunki, które muszą spełniać firmy transportowe, aby ubiegać się o zwrot akcyzy:

  • Posiadanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony, wykorzystywanych do przewozu towarów.

  • Posiadanie pojazdów kategorii M2, M3, o liczbie miejsc co najmniej 9 (oprócz kierowcy), wykorzystywanych do przewozu osób.

  • Rejestracja firmy w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

  • Zakup paliwa w określonych krajach UE, z których można odzyskać akcyzę (np. Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Słowenia).

  • Złożenie prawidłowego wniosku o zwrot akcyzy wraz z kompletnym kompletem dokumentów.

Procedura ubiegania się o zwrot akcyzy

Procedura ubiegania się o zwrot akcyzy może się różnić w zależności od kraju, w którym odzyskiwany jest podatek. Ogólnie rzecz biorąc, należy:

  • Zebrać faktury za zakup paliwa wraz z paragonami (w zależności od wymagań kraju).

  • Wypełnić wniosek o zwrot akcyzy i dołączyć do niego kopie faktur i paragonów.

  • Złożyć wniosek w właściwym urzędzie (np. urząd celny lub skarbowy) w kraju, w którym odzyskiwany jest podatek.

Terminy i kwoty zwrotu akcyzy

Terminy przedawnienia roszczeń o zwrot akcyzy różnią się w zależności od kraju. Zazwyczaj można ubiegać się o zwrot akcyzy za okres do 3 lat wstecz.

Kwota zwracanego podatku akcyzowego zależy od ilości zużytego paliwa, rodzaju paliwa i stawki akcyzy w danym kraju.

Pomoc w uzyskaniu zwrotu akcyzy

Firmy transportowe mogą skorzystać z pomocy doradców specjalizujących się w odzyskiwaniu podatku akcyzowego. Doradcy tacy pomagają w kompletowaniu dokumentów, wypełnianiu wniosków i rozliczaniu się z urzędem.

Zwrot podatku akcyzowego może być dla firm transportowych istotnym źródłem oszczędności. Warto zapoznać się z szczegółowymi warunkami i procedurą odzyskiwania podatku w danym kraju, aby móc w pełni korzystać z tego prawa.

X