Menu

Na czym polegają badania nieniszczące?

(2023-01-24)

Bezpieczna eksploatacja maszyny, instalacji czy sieci przesyłowej ma związek z jej stanem technicznym. Celem ustalenia aktualnej kondycji materiałowej danych elementów wykonuje się badania nieniszczące NDT. Dlaczego wykonuje się te badania? Jak się je przeprowadza? Jakimi metodami bada się materiał? Przeczytaj!

Czym są badania nieniszczące NDT?

Mówiąc najogólniej badania nieniszczące NDT (z ang. non destructive testing) obejmują metody poznania stanu fizycznego materiału, który został zastosowany do produkcji maszyny lub instalacji. W odróżnieniu od badań niszczących nie powodują uszczerbku podzespołu, dlatego można je stosować na etapie produkcyjnym, jak również eksploatacyjnym urządzenia. Metody badań nieniszczących można podzielić na dwie grupy:

  • objętościowe – stosowane do poznania struktury wewnętrznej materiału;
  • powierzchniowe – przeznaczone do badania stanu powierzchni do grubości 2 mm.

Jakie są sposoby realizacji badań nieniszczących?

Wewnątrz dwóch grup metod badawczych zawierają się wszystkie sposoby na przeprowadzanie badań nieniszczących NDT. Podstawową i jednocześnie najprostszą metodą jest zastosowanie badań wizualnych okiem nieuzbrojonym. Dla zapewnienia najbardziej rzetelnych wyników pomiarowych stosuje się metody dopasowane do konstrukcji oraz aktualnych możliwości badawczych. Dlatego zestaw możliwych sposobów przeprowadzania badań nieniszczących jest bardzo szeroki. Oto charakterystyka poszczególnych metod.

Badanie wizualne VT

Zalicza się do jednej z najprostszych metod i zarazem bardzo skutecznych. Można ją stosować na każdym etapie produkcji i eksploatacji maszyny. W wielu przypadkach niewymagane jest użycie specjalistycznych narzędzi. Wystarczy lusterko lub lupa. Celem badania wizualnego jest sprawdzenie ciągłości materiałowej i jakości spoin.

Badania penetracyjne PT

Stosowane jedynie w przypadku gładkich i nieporowatych powierzchni. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się dedykowany preparat, który wnika w szczeliny i w kolejnym etapie jest obserwowany przy pomocy światła ultrafioletowego lub białego. W ten sposób można wykryć mikrouszkodzenia na elementach spawanych.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

To metoda zarezerwowana dla materiałów ferromagnetycznych. Dzięki niej można wykryć zaburzenia w równomierności pola magnetycznego, które wywołane jest zmianą kształtu elementu. Sposób magnetyczno-proszkowy jest niezastąpiony w kontekście ustalenia nieciągłości materiałowej, ponieważ wykrycie zmian pola magnetycznego metodami wizualnymi jest niemożliwe.

Badania radiograficzne RT

Do wykonania tego typu oceny wykorzystuje się promieniowanie jonizujące X lub gamma. Dzięki tej metodzie możliwe jest sprawdzenie jakości materiałowej i wykazanie w zasadzie każdej niepożądanej zmiany. Wykazuje ona najwyższą skuteczność w porównaniu do pozostałych form badań nieniszczących. Jest powszechnie stosowana do oceny spoin, metali, laminatów i niektórych niemetali.

Badania nieniszczące NDT – podsumowanie

Oprócz ww. sposobów oceny stanu materiału wykorzystuje się jeszcze badania:

  • ultradźwiękowe UT;
  • termowizyjne TT;
  • prądami wirowymi ET.

Wykorzystanie metod nieniszczących pozwala na dokładne poznanie jakości połączeń, czy ciągłości materiałowej. Największe znaczenie dla wyniku oceny ma dobór właściwej metody badania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://impostal.pl/iii/uslugi-serwis/badania-ndt

X