Menu

Outsourcing w logistyce

(2018-04-05)

Coraz częściej optymalizacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwach zmusza je do szukania w tym zakresie rozwiązań outsourcingowych. Powierzanie części własnych zadań, a czasem ich całości, firmie zewnętrznej to oszczędność kosztów, ale i olbrzymie ryzyko. Zleceniodawca nie musi utrzymywać własnego działu logistyki, na który często składają się magazyny wraz z wyposażeniem, środki transportu i pracownicy. Nie ponosi również odpowiedzialności za stany magazynowe i łańcuch do-staw.

Ponosi za to ryzyko skutków ewentualnych błędów popełnionych przez firmę, której zlecił outsourcingową obsługę logistyczną. W wielu przypadkach wysokość jego strat może być astronomiczna. Strat nie tylko finansowych, ale także wizerunkowych, które i tak przełożą się na finansowe. Przekazanie zleceniobiorcy własnej logistyki nie oznacza całkowitego pozbycia się problemów z nią związanych. Dlatego wymaga ścisłej współpracy obu podmiotów i pełnej otwartości z obu stron. Otwartość ta wiąże się z kolei z zaufaniem wynikającym na przykład z odpływem informacji o charakterze know-how. Następnym zagrożeniem dla zleceniodawcy może być częściowa utrata kontroli nad częścią procesów związanych z funkcjonowaniem jego firmy oraz uzależnienie od zleceniobiorcy. Jedną z firm świadczących outsourcingowe usługi logistyczne jest JAS-FBG S.A., której oferta zawiera kompleksową obsługę bardzo zindywidualizowanych potrzeb logistycznych jej klientów. W tym celu zatrudnia wysokowyspecjalizowaną kadrę pracowników o różnych specjalnościach, dostosowanych do zadań zleconych przez klientów. JAS-FBG S.A. zajmuje się nie tylko samym łańcuchem dostaw, ale również proponuje usługi dodane, takie jak wstępny montaż podzespołów, badanie techniczne zamówionych przez klienta półproduktów, ich drobnymi naprawami i wielu innymi czynnościami. Coraz więcej usług staje się przedmiotem działalności outsourcingowych. Ze względu na przynoszące korzyści, usługi te stają się powszechnym trendem we współczesnej logistyce. Widać to szczególnie na przykładzie rynku e-commerce coraz bardziej zdanego na logistyczny outsourcing. Czy istnieje obawa przejęcia przedsiębiorstwa zleceniodawcy przez outsourcingowego zleceniobiorcę? W takim przypadku zleceniobiorca przestałby sprzedawać swoją usługę i musiał wejść na rynek sprzedaży danego towaru, czyli zmiany, przynajmniej częściowej, swojego profilu. Opłacalność takiego przedsięwzięcia wydaje się więc wątpliwa.

X