Menu

Reduktor ciśnienia powietrza - jaki wybrać?

(2022-08-18)

Reduktor ciśnienia powietrza wydaje się niepozornym elementem, jednak w rzeczywistości pełni ważną rolę. Trzeba pamiętać, że sprężone powietrze jest wykorzystywane na szeroką skalę i aby było właściwie podane niezbędne jest zastosowanie właśnie reduktora ciśnienia powietrza. Co warto o nim wiedzieć i dlaczego jego rola jest tak ważna?

Reduktor ciśnienia powietrza - zasada działania i specyfika pracy w układach pneumatycznych

Regulator ciśnienia powietrza pełni niezwykle ważną rolę. Przede wszystkim jego zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia w układzie pneumatycznym. Za sprawą zaworu redukcyjnego można redukować ciśnienie do właściwych parametrów. Nie tylko samo sprężone powietrze ma kluczowe znaczenie w instalacji pneumatycznej, ale też reduktor ciśnienia powietrza. Za jego sprawą można obniżyć ciśnienie do wartości ustawionej na manometrze, ale też utrzymać stałą wartość ciśnienia na wyjściu, bez względu na wahania ciśnienia wejściowego. Alternatywą dla klasycznego reduktora ciśnienia powietrza jest filtroreduktor. Można określić go mianem połączenia filtra i reduktora powietrza w jednym. Znalezienie odpowiedniego reduktora ciśnienia sprężonego powietrza nie musi być trudne. Wystarczy pamiętać, że należy dobrać to urządzenie do charakteru instalacji. W tym przypadku należy kierować się jakością, ale też należy zwrócić uwagę, na jakim ciśnieniu będzie pracował zawór redukcyjny. Należy jeszcze wziąć pod uwagę ciśnienie dolotowe do zaworu, jak i wylotowe. Oczywiście to nadal nie wszystko. W końcu liczą się także średnice otworów przyłączeniowych. Muszą być one dopasowane i to dokładnie do rur instalacyjnych. Trzeba również zwrócić uwagę na zakres temperatury pracy oraz możliwość regulacji reduktora pneumatycznego. Biorąc pod uwagę techniczną stronę pracy reduktora ciśnienia, ważnym parametrem jest też materiał, z jakiego jest wykonane dane urządzenie. Zasada działania reduktora jest więc bardzo prosta, a mianowicie poznając ją można zrozumieć, jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza. Zatem reduktor sprężonego powietrzazaworem regulującym ciśnienie powietrza pobiera energię na wejściu, przy czym pobiera jej taką ilość, by zapewnić stały poziom i tutaj nie ma znaczenia jaka wielkość występuje po stronie wyjściowej. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie występują duże wahania ciśnienia.

Poznaj budowę reduktora ciśnienia powietrza

Skoro już znacie zasadę działania reduktora, to czas poznać jego budowę. Wiadomym jest, że urządzenia mogą się od siebie różnić w zakresie materiału, z jakiego są wykonane, ale też stopniem zaawansowania technologicznego. Jednak co do zasady, każdy reduktor ciśnienia powietrza ma podobną budowę, biorąc pod uwagę poszczególne elementy. Są to: zawór redukcyjny pneumatyczny wejściowy, zawór regulacji ciśnienia powietrza wylotowy, wskaźnik zdławienia wkładu, zawór pilotowy, zawór odcinający. Na bezpieczeństwo i funkcjonalność wpływa też wkład filtracyjny. Z kolei uszczelki zapobiegają utracie czystego medium, które jest drogie. Już na tym etapie trzeba pamiętać, jak ważny jest montaż, który wymaga zastosowania wiedzy na temat funkcjonowania łączy elektrycznych i pneumatycznych. Reduktor ciśnienia powietrza powinien być zamontowany w uchwytach, które są mocne i trwałe. Wynika to w dużej mierze z faktu, że w układach pneumatycznych dochodzi do silnych naprężeń. Znaczenie ma również samo doprowadzenie przewodów. Powinny one znajdować się na gwintach pojemnika kondensatu. Wszystkie te prace muszą być wykonywane pod okiem osoby wykwalifikowanej, która posiada realną wiedzę oraz umiejętności. Dzięki temu macie pewność, że wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, tym bardziej że np. nie mogą być wykonane w strefach, gdzie występuje ryzyko wybuchu. Zawsze należy stosować wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

Zastosowanie reduktora ciśnienia powietrza

Reduktor powietrza ma rzeczywiście niezwykle bogate zastosowanie. Trudno jest znaleźć gałąź czy branżę przemysłu, gdzie na jakimś etapie prac się go nie wykorzystuje. Wystarczy wspomnieć, że regulator ciśnienia powietrza wykorzystywany jest w zbiornikach wysokociśnieniowych, instalacjach dystrybucyjnych gazów, ale też po prostu butli z gazem. Ma zastosowanie także w aparaturze do pomiaru ciśnienia czy w aparaturze spawalniczej. Nie można nie wspomnieć o urządzeniach ciśnieniowych w przemyśle wydobywczym czy w sektorze pożarnictwa, a dokładnie w stacjach gaśniczych. Reduktor ciśnienia powietrza rzeczywiście wykorzystywany jest na szeroką skalę.

X