Menu

Sprawny magazyn to sprawna firma

(2021-08-31)

Jeszcze kilkanaście lat temu firmowe magazyny były traktowane po macoszemu. Do pracy magazyniera przyjmowano ludzi bez wykształcenia i kwalifikacji, a pomieszczeń magazynowych prawie nikt nie odwiedzał. Często też mieszano materiały z półfabrykatami i wyrobami gotowymi. W firmach produkcyjnych zalegały na półkach niepotrzebne przestarzałe elementu lub półfabrykaty nieprodukowanych już towarów. Oprócz kierownika magazynu nikt do końca nie wiedział, co w nim jest. Dokumentacja zazwyczaj zdecydowanie rozmijała się ze stanem faktycznym.

Potem zaczęło się zmieniać.

Popularyzująca się z czasem logistyka, czyli wywodząca się pierwotnie z wojska, nauka o planowym przemieszczaniu dóbr i osób, obejmująca również magazynowanie, w pewnym momencie zmieniła wszystko. Zrozumiano, że to od sprawnego przepływu materiałów, podzespołów, informacji, ludzi i innych elementów składowych przedsiębiorstwa zależy jego powodzenie. Zaczęto skrupulatnie planować dystrybucje i redystrybucję wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zaczęto eliminować tak zwane wąskie gardła i dokładnie przyglądać się przepływowi materiałów przez firmę. Magazyny i proces magazynowania zyskały na znaczeniu.

Jak jest dzisiaj?

Obecnie już nikt nie ma wątpliwości, że sprawna logistyka jest jednym z głównych elementów dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W czasach gdy to logistyka, a wraz z nią, transport i magazynowanie stały się oddzielną samoistną gałęzią gospodarki, a wyspecjalizowane centra logistyczne przejęły znaczną część działań, to na te działania przeznaczana jest znaczna część kapitału inwestycyjnego. Coraz częściej stawia się też nacisk na intralogistykę. W Polsce duży wkład w rozwój znaczenia logistyki i intralogistyki mają firmy takie jak poznański Promag S.A. firmy, które zrozumiały, że to nowoczesność automatyzacja i powszechna dostępność wiedzy i doradztwa jest kluczem do sukcesu. Niebagatelny wpływ ma również rozwój internetu. Z jednej strony umożliwił on swobodny przepływ informacji, rozwój globalnych systemów logistyczno-informatycznych, z drugiej prosty dostęp do rozwiązań dzięki sklepom internetowy takim jak e-promag.pl. Dzisiejszy obraz magazynowania jest przez to zupełnie inny niż w niegdysiejszym czasie bumu industrialnego.

Co to jest Intralogistyka ?

Aby ułatwić zarządzanie wszystkimi systemami, wyodrębniono z procesów logistycznych intralogistykę, czyli przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, w ten sposób można sprawniej zarządzać wszystkimi procesami zgodnie z firmowymi zasadami i oddzielić je od całego łańcucha logistycznego. To w tym momencie zaczęto kierować uwagę w stronę samych magazyn. Zrozumiano, że sprawnie działający magazyn może być węzłem centralnym spinającym wszystkie ścieżki wewnętrznego przepływu towarów i materiałów. Magazyny stały się niezależnymi działami o strategicznym znaczeniu dla całego przedsiębiorstwa. Obecnie magazyny wielu firm są w dużej mierze zautomatyzowane, przejęły działy konfekcjonowania, pakowania i wysyłki towarów.

Jeżeli w Twojej firmie magazyn nadal traktowany jest po macoszemu, a jedyne, na czym się znają jego pracownicy, to pchanie wózków i dźwiganie towarów, to prawdopodobnie już zostałeś wyprzedzony przez swoją konkurencję i albo masz problemy z płynnością finansową, albo niebawem będziesz je mieć, bo sprawny nowoczesny magazyn to sprawna nowoczesna firma.

X