Menu

Środki transportu wewnętrznego - rodzaje

(2019-05-06)

Logistyka produkcji jest bardzo ważnym zagadnieniem, nad którym musi się pochylić właściwie każda firma chcąca zapewnić sobie sprawny transport wewnętrzny. Aby zoptymalizować ten proces, trzeba dobrać maszyny odpowiednie dla charakteru przedsiębiorstwa i każdego z etapów transportu wewnętrznego. Poniżej przedstawimy główne rodzaje środków transportu wewnętrznego oraz na jakiej podstawie dobierać właściwą do potrzeb maszynę.

Główne rodzaje środków transportu wewnętrznego

Zanim przejdziemy do ich podziału, warto wspomnieć, czym w ogóle są środki transportu wewnętrznego. Pod tym pojęciem kryją się urządzenia transportu bliskiego, służące poziomemu i pionowemu przenoszeniu ładunków po obszarze roboczym (np. placu składowym, hali, zakładzie pracy czy magazynie).

Do głównych rodzajów środków transportu wewnętrznego należą:

 • przenośniki
 • dźwigi
 • ładowarki
 • wózki.

Każda z tych grup dzieli się oczywiście na mniejsze kategorie. Poniżej znajdziecie krótkie omówienie każdej z tych czterech głównych grup maszyn.

 

Przenośniki

Służą do ciągłego przemieszczania luźnych materiałów lub ładunków jednostkowych na ograniczone odległości. Do tej kategorii należą więc m.in. różnego rodzaju pasy transmisyjne.

Dzieli się je na cięgnowe i bezcięgnowe. Do tych pierwszych zalicza się przenośniki taśmowe i rolkowe, członowe, podwieszane, łańcuchowe, zabierakowe i kubełkowe. Do drugich natomiast grawitacyjne, wałkowe, wstrząsowe, impulsowe, miotające i śrubowe.

Dźwigi

Należące do tej kategorii maszyny są jedną z najlepiej znanych i szeroko stosowanych grup urządzeń wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym. Służą one do transportu pionowego, a w ruch wprawia je zwykle hydrauliczny lub elektryczny napęd. Będą to więc także wszelkiego rodzaju windy.

Dźwigi dzielą się na:

 • osobowe — czyli przeznaczone do transportu ludzi;
 • towarowe — transportujące jedynie ładunki;
 • budowlane — zwane też żurawiami i najbardziej kojarzone z dźwigami. Budową znacznie różnią się od innych przedstawicieli tej kategorii;
 • podesty transportowe — wykorzystywane do umożliwienia pokonania barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym.

   

Ładowarki

Maszyny tego typu służą do załadunku luźnych materiałów i prac z tym związanych. Ładowarki dzielą się ze względu na swoją budowę na łyżkowe, przenośnikowe i przejezdne.

Wózki

Jedna z najbardziej zróżnicowanych grup obejmująca maszyny, które na pierwszy rzut oka mają ze sobą niewiele wspólnego. Można wyróżnić m.in. wózki:

Paletowe

Małe urządzenia służące głównie do transportu i podnoszenia załadowanych palet. Stosuje się je przede wszystkim do lekkich i średnio intensywnych prac związanych ze składowaniem towarów, transportem ich na niewielkie odległości i rozładunkiem ciężarówek. Cechami charakterystycznymi są ręczna obsługa i niewielka wysokość unoszenia — raptem 20 cm.

Transportowe

Uniwersalne i wielofunkcyjne maszyny służące do transportu lekkiego — maksymalnie 450 kg. Bardzo często spotykane w magazynach i sklepach. Podobnie jak paleciaki nie posiadają własnego napędu i wymagają ręcznej obsługi.

Jezdne

Również ta grupa obejmuje liczne podkategorie, choć najbardziej kojarzona jest z popularnymi wózkami widłowymi. Zarówno tymi większymi, spalinowymi, jak i elektrycznymi o mniejszych gabarytach. Do wózków jezdnych zalicza się następujące typy:

 • naładowne — kolebowe, specjalizowane, platformowe;
 • podnośnikowe — bramowe, masztowe, ciągnikowe;
 • unoszące — widłowe, podsiębierne, platformowe;
 • specjalne.

Co wpływa na zróżnicowanie środków transportu wewnętrznego?

Powstanie tak zróżnicowanego sprzętu w obrębie tej grupy maszyn jest bezpośrednim wynikiem różnorodności potrzeb przedsiębiorców i szybkiego rozwoju przemysłu, produkcji i handlu. Wyspecjalizowany sprzęt znacznie usprawnia pracę i minimalizuje przestoje związane z transportem wewnątrz zakładu. Dzięki temu wszystko trafia tam, gdzie ma się znaleźć w odpowiednim czasie.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze środków transportu wewnętrznego?

Aby móc właściwie dobrać środek transportu wewnętrznego, trzeba mieć jasno określone i sprecyzowane założenia. Przygotowując się do tego, powinno się ustalić następujące kwestie:

 • rodzaj transportowanego materiału — ciecze czy materiały sypkie wymagają oczywiście innego środka transportu niż np. palety;
 • charakter pracy — trzeba określić, jaki typ transportu wewnętrznego (np. wewnątrz- lub międzywydziałowy) obejmuje dana praca oraz czy będzie się ona odbywać w trybie wielozmianowym;
 • otoczenie — ustaleń wymaga też wielkość powierzchni roboczej, na której odbywać ma się transport, a nawet nawierzchnia, po jakiej poruszać się będzie dana maszyna, czyli powinno się określić, czy zakład pracy jest przystosowany do wykorzystania konkretnego środka transportu;
 • koszty — trzeba ustalić, czy przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na zakup i późniejsze ponoszenie kosztów eksploatacyjnych danego środka transportu. Ważne jest tutaj też, jak często sprzęt ten byłby wykorzystywany.

Dopiero mając rozpatrzone te kwestie, można przystąpić do wybierania konkretnych maszyn.

Podsumowanie

Dzięki tak szerokiej ofercie dostępnych na rynku środków transportu wewnętrznego, właściwie każde przedsiębiorstwo jest w stanie zoptymalizować proces produkcji bez większych trudności. Trzeba tylko jasno określić swoje potrzeby i oczekiwania, aby móc dobrać odpowiedni sprzęt. Później pozostaje już tylko zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń i instruktaży, a sprzętom odpowiedniej konserwacji i regularnych przeglądów.

X