Menu

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy - normy PN-N 18001 i OHSAS 18001

(2018-12-03)

Zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu organizacji, to podstawowe i niezbędne kryterium, zapewniające właściwie prosperowanie każdej firmy. W Polsce zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy realizowane jest, poprzez wdrożenie polskiego standardu PN-N 18001 oraz międzynarodowej normy OHSAS 18001.

Charakterystyka systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N 18001 i OHSAS 18001

Polska norma PN-N 18001 zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), charakteryzuje się zasięgiem krajowym. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems), to norma podlegająca pod Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Obie normy traktowane są równorzędnie, co wynika z identycznych uregulowań prawnych w zakresie ich wdrażania.

Podstawowe różnice pomiędzy normami PN-N 18001 i OHSAS 18001, zależą od perspektywy patrzenia na problematykę BHP w organizacji i wynikają z:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • podejścia do podwykonawców,
 • niewielkich różnic w terminologii,
 • zgodności wymagań prawnych.

Norma OHSAS 18001, charakteryzuje się szerszym zakresem problematyki BHP w organizacji, wdrażając regulacje dotyczące nie tylko pracowników ale również podwykonawców i gości firmowych. Pomimo nieznacznych różnic w strukturze obu norm, ich idea jest wspólna i zmierza do tego samego celu, jakim jest wdrożenie skutecznego systemu koordynującego funkcjonowanie organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel i korzyści płynące ze stosowania norm PN-N 18001 i OHSAS 18001

Zasadniczym celem stosowania norm PN-N 18001 i OHSAS 18001 jest zapewnienie bezpieczeństwa w organizacji, na które składają się:

 • planowanie rozpoznawania zagrożeń,
 • ocena i kontrola ryzyka,
 • zmniejszenie wypadków przy pracy,
 • podniesienie świadomości pracowników w dziedzinie BHP,
 • ograniczenie strat i kosztów związanych z wypadkami,
 • poprawa bezpieczeństwa, poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i zastosowanie środków zapobiegawczych,
 • zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy pracowników (m.in. wpływające na wyższe morale),
 • kształtowanie wizerunku organizacji, jako przedsiębiorstwa dbającego o bezpieczeństwo swoich pracowników,
 • budowania zaufania wobec kontrahentów krajowych oraz zagranicznych partnerów biznesowych.

Na polskim rynku funkcjonuje szeroki wybór firm oferujących szkolenia w zakresie wdrażania norm PN-N 18001 i OHSAS 18001. Profesjonalne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera oferta Pakuła Consutling. Istotnym czynnikiem jest wysoka jakość oferowanych usług przez firmy wdrożeniowe. Oferta Pakuła Consulting dotyczy wdrażania m.in. systemów PN-N 180001 i OHSAS 18001, we wszystkich organizacjach (bez względu na ich rodzaj, wielkość lub branżę). Wdrożenie norm PN-N 18001 i OHSAS 18001, stanowi istotną informację dla zewnętrznych organów nadzoru, że organizacja funkcjonuje profesjonalnie w zakresie stosowania przepisów BHP. Ponadto, stosowanie norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny, poza ochroną własnych pracowników, ma na celu również ochronę stron, których zdrowie mogłoby być zagrożone w skutek działalności organizacji.

X