Menu

Transport międzynarodowy – jakie rodzaje transportu są najczęściej wykorzystywane?

(2022-12-15)

Transport to jedna z podstawowych usług, która wykonywana jest w świecie. Odbywa się on na różnych przestrzeniach, np. na terenie kraju bądź poza nim. Transport międzynarodowy dotyczy przewozu towarów między obszarami różnych państw. Wymaga on odpowiedniego przygotowania, głównie pod względem przepisów i dokumentacji prawnej. Warto wiedzieć, co o co należy zadbać przed takim transportem oraz jakie są jego rodzaje.

Czym jest transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy to usługa, która polega na przewozie towarów i ładunków pomiędzy różnymi krajami. W wyniku transportu tego typu następuje przemieszczanie towarów, pojazdów, osób, jak i energii. Warto jednak zaznaczyć, że transport międzynarodowy nie dotyczy przemieszczania się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W takim przypadku mówi się o transporcie wewnątrzwspólnotowym. Ten podlega innym zasadom i przepisom, np. do niego nie są potrzebne specjalne zezwolenia. Spowodowane jest to normami, które regulują prawa dotyczące transportu w każdym z krajów Unii Europejskiej. Dopiero gdy przewóz towarów bądź ludzi dotyczy terenów nienależących do UE, jest mowa o transporcie międzynarodowym, np. pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Chociaż definicja transportu międzynarodowego wydaje się prosta, w jej skład wchodzi wiele pomniejszych elementów. Warto m.in. pamiętać o tym, że w przypadku przejazdu przez inne kraje należy mieć na uwadze również tranzyt. Ten odbywa się praktycznie przy każdym transporcie na dłuższe dystanse, np. gdy dochodzi do przewożenia towarów pomiędzy Polską a Hiszpanią, krajami tranzytowymi będą Niemcy i Francja.

Transport międzynarodowy kto może go wykonać?

Aby wykonywać transport międzynarodowy, należy zadbać o szereg dokumentów i formalności. Najważniejszym z nich jest licencja na przewóz rzeczy lub osób, która pozwala na taki rodzaj transportu. Aby ją zdobyć, trzeba udać się do odpowiedniego urzędu, wraz z właściwymi dokumentami. To m.in. wykaz pojazdów, wniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu krajowego lub międzynarodowego w zakresie przewozu towarów i osób, potwierdzenie nadania numeru NIP oraz REGON, kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie zdolności finansowej, zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców i ich liczbę oraz dowód wniesienia opłat za wydanie licencji. Dopiero po uzyskaniu licencji można zajmować się pozostałą dokumentacją.

Kto zleca transport międzynarodowy?

Mimo tego, że transportem zajmują się specjalne firmy, które posiadają do tego zadania odpowiednich kierowców oraz flotę pojazdów, zlecaniem i ustalaniem transportów międzynarodowych zajmują się firmy spedycyjne. Czasami wchodzą one w skład transportowych, tak jak w przypadku przedsiębiorstwa Omida, czyli firmy, która zajmuje się transportem i logistyką. Ofertę tej marki znaleźć można na stronie https://omida.pl/transport-miedzynarodowy/. Dostępne są tam informacje o oferowanych usługach, o możliwych przejazdach i terenach, po których poruszają się kierowcy. Dzięki temu, że firma ma również dział logistyki i spedycji, może samodzielnie zajmować się ustalaniem przejazdów międzynarodowych. W skład takich zadań wchodzi m.in. rozmowa z klientem, stałe monitorowanie transportu i załatwianie odpowiednich dokumentów umożliwiających wykonanie przewozu.

Transport międzynarodowy jakie są jego rodzaje?

Transport międzynarodowy dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnia się głównie przewóz morski, lotniczy, kolejowy i drogowy. Wybór rodzaju transportu zależy od szeregu czynników. Pod uwagę bierze się m.in. wagę ładunku, jego rodzaj i odległość wykonywanego przewozu. Doborem odpowiedniego rodzaju transportu zajmuje się spedytor. Czasami do międzynarodowych przewozów wykorzystuje się stale zyskujący na popularności transport intermodalny, który polecany jest do różnego rodzaju ładunków.

X