Menu

Ubezpieczenie komunikacyjne OC AC NNW – jakie warto posiadać?

(2022-08-28)

Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne nie zapewnia kierowcy pełnej ochrony w przypadku niespodziewanych zdarzeń na drodze. Większe bezpieczeństwo i spokojną głowę w czasie jazdy zapewniają dobrowolne ubezpieczenia, które oferują wsparcie finansowe i szereg udogodnień w trakcie awarii samochodu, wypadku lub ponoszenia zdrowotnych konsekwencji. Jakie ubezpieczenie komunikacyjne warto wybrać, aby zawsze czuć się pewnie i bezpiecznie w ruchu drogowym?

Ubezpieczenie OC – obowiązek każdego kierowcy

Każdy kierowca jest zobowiązany ubezpieczyć swój pojazd od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC stanowi finansową ochronę kierowcy i zwalnia go z konieczności ponoszenia kosztów naprawy samochodu oraz leczenia w przypadku udziału w kolizji lub wypadku drogowym z winy osób trzecich. Dzięki polisie OC wypłacenie odszkodowania finansowego stanowi obowiązek ubezpieczyciela.

Sytuacje na drodze są nieprzewidywalne i nie zawsze wszystko dzieje się zgodnie z naszymi zamiarami. Jeśli w czasie jazdy dojdzie do zdarzenia drogowego z winy kierowcy, który ma wykupione jedynie ubezpieczenie OC, nie może on skorzystać z finansowego odszkodowania za straty poniesione w trakcie stłuczki lub wypadku. W konsekwencji wszystkie naprawy oraz koszty leczenia należy pokryć z własnego budżetu.

Dodatkowa ochrona – ubezpieczenie Autocasco

Kierowcy mogą skorzystać z wykupienia dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które zapewniają większy zakres ochrony finansowej niż tylko podczas zdarzeń na drodze. Najpopularniejszą z dodatkowych polis jest Autocasco (AC). Ochrona w postaci ubezpieczenia AC obejmuje finansowanie kosztów naprawy samochodu w przypadku usterek wyrządzonych z własnej winy, uszkodzeń z winy osób trzecich oraz kradzieży. Dokładny zakres ochrony można dopasować do indywidualnych preferencji kierowcy, w czym specjalizują się specjaliści z biura ubezpieczeń.

W biurze ubezpieczeń Prominent ze stacjonarną placówką w Krakowie kierowcy mogą uzyskać niezbędną pomoc w zakresie wyboru ubezpieczenia oraz ofertę dopasowaną do potrzeb. Ubezpieczenia można wykupić również online.

Więcej o działalności multiagencji ubezpieczeniowej z Krakowa i pełnym pakiecie usług można przeczytać na stronie: https://www.ocacubezpieczeniakrakow.pl/.

Czy warto dokupić Assistance?

Ubezpieczenia komunikacyjne można nabyć pojedynczo lub w pakietach przygotowanych przez agentów ubezpieczeń, dzięki czemu ich cena jest wiele korzystniejsza. Najczęściej wybieranym pakietem jest ubezpieczenie OC + Autocasco, ale wśród dostępnych polis warto zwrócić uwagę na zakres ochrony, jaki oferuje ubezpieczenie Assistance. To jedno z chętniej wybieranych ubezpieczeń dobrowolnych przez Polaków tuż po polisie AC – pozwala otrzymać pomoc drogową lub oferuje skorzystanie z auta zastępczego w czasie awarii samochodu.

Ubezpieczenie Assistance ma szczególną wartość, gdy do incydentu dojdzie poza miejscem zamieszkania i kierowca jest zdany tylko na siebie. Przy polisie Assistance, podobnie jak w przypadku zakupu innych ubezpieczeń warto dokładnie zapoznać się z OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia), które zawierają informację o zakresie ochrony. W przypadku Assistance mówią m.in. o liczbie kilometrów od miejsca zamieszkania, jaki upoważnia do uzyskania pomocy lub terytorium państw, na których ubezpieczenie obowiązuje.

Zapoznaj się z dostępnymi ofertami polis komunikacyjnych w Krakowie: https://www.ocacubezpieczeniakrakow.pl/ubezpieczenie-komunikacyjne/

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ostatnim z ubezpieczeń komunikacyjnych, o którym warto pomyśleć, zanim usiądziesz za kierownicą pojazdu jest NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. To jedyna z polis komunikacyjnych, która zasięgiem ochrony poza kierowcą obejmuje również pasażerów lub rodzinę. W przypadku utraty życia w czasie wypadku ubezpieczyciel wypłaci bliskim kierowcy odszkodowanie finansowe, natomiast jeśli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany otrzyma świadczenie pokrywające koszty leczenia.

X