Menu

Utylizacja zużytego oleju, na czym polega?

(2022-05-19)

Substancje oleiste rożnego rodzaju po użyciu stanowią problematyczny odpad. Mogą zagrażać środowisku i ludziom ze względu na zmiany w swoim składzie. Ponadto z uwagi na specyficzną konsystencję i właściwości fizyczne mogą zagrażać zatkaniem kanalizacji. Z tych powodów nie można pozbywać się ich w żaden ze standardowych sposobów, czyli na przykład poprze wylanie do studzienki kanalizacyjnej czy zlewu. Jak najlepiej pobyć się odpadów olejowych oraz na czym polega ich utylizacja?

Zużyty olej gastronomiczny

Oleje roślinne są jest niezbędnym składnikiem wielu dań, podobnie zresztą jak oleje zwierzęce, które są z powodzeniem używane do smażenia. Olej w dużych ilościach jest zużywany w lokalach

gastronomicznych. Właściciele restauracji, barów czy stołówek są zobowiązani do

pozbywania się zużytego oleju, który jest odpadem przeznaczonym do utylizacji zgodnie z przepisami. Spalonego oleju nie można ponownie wykorzystać do przygotowywania

posiłków. Może w nim dochodzić do wydzielania rakotwórczej akroleiny Nie należy również wylewać go do kanalizacji, ponieważ po utwardzeniu zatkałby rury. Prowadząc restaurację, należy gromadzić olej posmażalniczy w przepisowych zbiornikach i magazynować w bezpieczny sposób, a następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie realizującej odbiór oleju przepracowanego oraz transport odpadów niebezpiecznych. W gospodarstwach domowych również nie należy wylewać oleju po smażeniu do zlewozmywaka czy toalety. Najlepszym rozwiązaniem jest zebranie go z patelni papierowym ręcznikiem i wyrzucenie do śmietnika.

Olej silnikowy

Również olej przepracowany pochodzący z silników samochodowych, z maszyn, przekładni itd. stanowi odpad niebezpieczny. Właściciele przedsiębiorstw takich jak warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne itd. są zobowiązani do przekazywania odpadów olejowych do odbioru przez specjalistyczną firmę. Tak jak w przypadku oleju gastronomicznego, odpady należy gromadzić w zbiornikach w przepisowy sposób, a następnie przekazywać do transportu przystosowanymi pojazdami. Jeśli chodzi prywatnych użytkowników pojazdów, którzy dokonują samodzielnej wymiany oleju, również muszą oni przekazywać olej przepracowany w odpowiednie miejsce. Można oddać go w zaprzyjaźnionym wrastacie samochodowym lub w niektórych przypadkach przekazać do lokalnego punktu PSZOK, w zależności od zasad obowiązujących w konkretnej miejscowości.

X