Menu

Wymogi analizy czasu pracy kierowcy

(2019-04-04)

Logistyka pojazdów stawia przed przedsiębiorcami branży transportowej bardzo trudne zadania. Przepisy dotyczące ewidencjonowania pracy kierowców są skomplikowane i sprawiają problemy nawet doświadczonym osobom. Jednak czas pracy kierowców trzeba rozliczyć i to bardzo uważnie, by nie popełnić błędów – za pomyłki grożą bowiem wysokie kary.

Dokumenty dotyczące czasu pracy kierowcy

Przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy kierowcy normuje kilka dokumentów. Są to przede wszystkim Kodeks Pracy, Ustawa o tachografach oraz Ustawa o transporcie drogowym, które precyzują zasady rozliczania pracy kierowcy na terenie Polski. Jednak do tego dochodzą też przepisy unijne, czyli Rozporządzenie 561/2006, umowa AETR oraz Rozporządzenie 3821/85. Według nich rozliczanie czasu pracy kierowcy na terenie danego kraju powinno być zgodne z przepisami obowiązującymi na jego terenie.

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?

Aby móc dokładnie zanalizować czas pracy kierowcy, należy wziąć pod uwagę kilka elementów ewidencji. Są to: wydruki z tachografu oraz karty kierowcy, pliki pobrane z pamięci karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, a także zapisy na wykresówkach (przyrządy rejestrujące działania kierowcy). Dzięki tym danym możliwe jest odpowiednie przeanalizowanie czasu pracy kierowcy, na który składa się przecież nie tylko prowadzenie pojazdu, ale i inne czynności – zaliczyć tutaj można chociażby formalności administracyjne, obsługa pojazdów, czynności spedycyjne, czy działania związane z załadunkiem oraz rozładunkiem towaru.

Czas pracy kierowcy

Rozliczenie pracy kierowcy nie jest łatwym zadaniem. Trzeba brać pod uwagę cały zestaw danych, które składają się na jego właściwą analizę: po pierwsze godziny jazdy i odpoczynku w cyklu dobowym i tygodniowym. Po drugie – należy pamiętać, że inaczej rozlicza się pracę w dzień, a inaczej w nocy. Takie różnice dotyczą też dni powszednich oraz świąt. Warto pamiętać też o tym, by do wskazań tachografu doliczyć inne czynności związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. W razie nieprawidłowości w rozliczeniu kierowca w ciągu 3 lat może podważyć rozliczenie jego czasu pracy.

czas pracy kierowcy - jak go rozliczać


Świetnym rozwiązaniem problemu konieczności rozliczania czasu pracy kierowcy jest nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą – więcej informacji można uzyskać na stronie ocrk.pl. Dzięki temu zyska się pewność, że czas pracy naszych kierowców zostanie właściwie rozliczony.

X