Menu

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – jakie możliwości w branży TSL?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – jakie możliwości w branży TSL?

Branża TSL jest bardzo szczegółowo uregulowana prawnie. Zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy do wykonywania swoich zadań muszą posiadać stosowne udokumentowane uprawnienia. Dotyczy to niemal całej struktury firmy, zaczynając od osób odpowiadających za prace fizyczne a kończąc na zarządzie firmy z prezesem, czy właścicielem na czele. Jednym z ważniejszych dokumentów w branży jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Do czego jest potrzebny Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do zarządzania operacjami transportowymi, ale nie tylko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument ten powinien posiadać każdy pracownik, który w zakresie swoich obowiązków odpowiada za planowanie harmonogramów pracy kierowców, planuje trasy, odpowiada za zobowiązania firmy transportowej, pełni funkcje zarządcze, jest samodzielnym przewoźnikiem lub spedytorem, planuje założenie firmy transportowej czy spedycyjnej.

Do niedawna przepisy nakładające obowiązek posiadania certyfikatu dotyczyły jedynie firm transportowych wykorzystujących pojazdy powyżej 3,5 tony DMC oraz spedycje, które potrzebowały go do uzyskania odpowiedniej licencji. To się jednak zmieniło za sprawą Pakietu Mobilności, który rozszerzył ten obowiązek o firmy transportowe poniżej 3,5t (busy) działające w transporcie międzynarodowym.

Jak widać CKZ oferuje ogrom możliwości, dlatego jest dokumentem wartym uwagi i polecanym osobom, które chcą zadbać o swoją karierę zawodową w branży TSL, ponieważ firmy są zobligowane przepisami do zatrudnienia ludzi z takimi uprawnieniami. Jak zatem uzyskać tak certyfikat?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat wydawany jest po zaliczeniu egzaminu państwowego, nad którym nadzór sprawuje Instytut Transportu Samochodowego. Jest to jednostka, która na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury odpowiada za certyfikację i egzaminowanie przewoźników drogowych. Procedura zapisu na egzamin jest szybka i nieskomplikowana. Wystarczy dokonać opłaty za przystąpienie do egzaminu i wypełnić wniosek umieszczony na stronie ITS.

Egzaminy odbywają się w wielu miejscach w Polsce, jednak najczęściej organizowane są w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Wynika to z ilości chętnych.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części – teoretycznej i problemowej. Część teoretyczna to test składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania natomiast odnoszą się do działów ujętych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 i obejmują 8 wskazanych w nim działów:

  1. Prawo cywilne
  2. Prawo handlowe
  3. Prawo socjalne
  4. Prawo podatkowe
  5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  6. Dostęp do rynku
  7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  8. Bezpieczeństwo drogowe

Część praktyczna to zadania problemowe z zakresu transportu drogowego, kadr i płac oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Najczęściej jedno z zadań sprawdza znajomość stosowania przepisów czasu pracy kierowcy zawodowego, natomiast drugie dotyczy kadr i płac lub obliczenia opłacalności leasingu nowych pojazdów.

Na cały egzamin przewiduje się 4 godzin po dwie na każdą część.

Ile czeka się na wydanie Certyfikatu?

Po egzaminie należy oczekiwać listu od ITS z informacją o wyniku. Trwa to zazwyczaj około 2 tygodni, chociaż sam wynik można sprawdzić wcześniej na stronie Instytutu. W przypadku wyniku negatywnego dostaniemy informację o ilości zdobytych punktów, natomiast w przypadku pozytywnego wyniku otrzymamy potwierdzenie zaliczenia egzaminu i certyfikat kompetencji zawodowych.

Więcej informacji aktualnych informacji o certyfikacie kompetencji zawodowych oraz kursach i pomocach naukowych przygotowujących do egzaminu znajdziecie Państwo na stronie: https://abc-szkolenia.com/certyfikat-kompetencji-zawodowych-co-to-jest/

0
X