Menu

Efektywność przepływów logistycznych

Efektywność przepływów logistycznych

Głównym celem przepływów logistycznych jest usprawnienie  i efektywne zoptymalizowanie procesów na rynku, które to procesy tworzą poszczególne firmy od momentu pozyskania surowców po gotowy produkt przygotowany do sprzedaży. System logistyczny składa się z trzech elementów:

  • produkcja- tym elementem procesu zajmuje się logistyka produkcji, polegająca na zaopatrzeniu procesu produkcji w potrzebne materiały, surowce i półprodukty, przetwarzanie ich, a następnie przekazanie wyprodukowanych produktów do magazynu. Na tym etapie zarządzanie logistyczne opiera się na zapewnieniu ciągłości i miarowości produkcji, zapewnieniu wysokiej jakości produkowanych materiałów, zapewnieniu minimalnego czasu trwania procesu produkcji i dbania o terminowość etapu produkcyjnego zamówionych produktów.
  • transport- skuteczny i efektywny transport to podstawa całego procesu logistycznego. Cechą dobrego transportu jest jak najszybszy przewóz towarów przy jak najmniejszych kosztach, by tak się stało, transport musi być szybki, realizacja powinna być dokładna, rzetelna i przede wszystkim terminowa, firma transportowa musi dbać o powierzone materiały. Obecne transport lądowy odbywa się głównie samochodami i pociągami, morski statkami, choć w ostatnich latach bardzo efektywny, mimo wysokiej ceny jest transport lotniczy. Transport by był skuteczny, ale przede wszystkim opłacalny musi być zoptymalizowany co do ilości samochodów, ich różnorodności od małych do większych tonaży, nowoczesności samochodów, wyposażenia oraz ilości wykonywanych zleceń.
  • magazynowanie- to proces polegający na przyjęciu towarów, ich przechowywaniu i wydawaniu. Bardzo ważny jest tu magazyn, który zwykle stanowią hale magazynowe, wyposażone w urządzenia ułatwiające przyjmowanie, sortowanie, przechowywanie i wydawanie materiałów. By proces logistyczny był efektywny, hale magazynowe muszą odznaczać się odpowiednią pojemnością, uporządkowaniem oraz przepustowością. Istotne też jest optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych, tak by hale magazynowe były wykorzystane racjonalnie. Bezwzględnie należy również zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania towarów oraz ich szybkiego i sprawnego obsługiwania, to jest przesuwania, przepakowywania czy też kompletowania dla odbiorcy. Do tego idealnie nadają się hale Amwinu.

Sprawność systemu przepływów w firmie zależy od czynników organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. Czynniki techniczne to przede wszystkim jakość i ciągłość procesu produkcji oraz dobre i niezawodne zaopatrzenie i efektywne procedury produkcji i zbytu towaru. Czynniki ekonomiczne wypływają bezpośrednio z sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, natomiast czynniki organizacyjne to głównie stopień kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, sposób zarządzania i stosowanie nowoczesnych technologii.

Jedną z polecanych metod zarządzania procesem logistycznym jest metoda Just-in-time, dokładnie na czas. Główne korzyści, które wynikają z wprowadzenia tej metody to: sprawny przepływ materiałów, a tym samym niezaleganie materiałów w magazynach, zwiększenie jakości procesu produkcyjnego, zmniejszenie przeterminowanych zapasów oraz bardzo efektywne wykorzystanie pracowników.

X