Menu

Jak funkcjonują systemy kontroli uziemienia?

Jak funkcjonują systemy kontroli uziemienia?

Cysterny samochodowe – poza tym, że są jednymi z najważniejszych pojazdów stosowanych w branżach zajmujących się transportem czy użyciem różnorodnych substancji chemicznych (takich jak ciecze, gazy i proszki) – stanowią również jedno z najpoważniejszych potencjalnych zagrożeń zarówno dla pracowników je obsługujących, jak i środowiska naturalnego i otoczenia, w którym są one użytkowane. Jedną z form ochrony przed awariami cystern i wyciekami toksycznych substancji są tak zwane systemy uziemienia. Jak funkcjonują? I który system warto wziąć pod uwagę?

Transfer substancji chemicznych z i do cystern samochodowych zawsze obarczony jest ryzykiem wystąpienia awarii urządzeń przesyłowych, a co za tym idzie – wycieku substancji i skażenia nią otoczenia oraz dokonania uszczerbku na zdrowiu pracowników. Niebezpieczeństwo to związane jest mocno z ładunkami elektrostatycznymi, które gromadzą się w trakcie procesu przesyłu substancji.

Rozwiązaniem tego problemu, a co za tym idzie – formą zmniejszenia owego ryzyka zagrożenia – jest wykorzystywanie systemów kontroli uziemienia, których zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych wprost do ziemi.

Dlaczego cysterny samochodowe mogą być zagrożeniem?

Jak się okazuje – to właśnie cysterny samochodowe, w których przewożone są wspomniane substancje, klasyfikowane są jako największe elementy przewodzące wprowadzane na tereny zakładów produkcyjnych i różnego rodzaju fabryk. Oznacza to, że ryzyko ich zapłonu jest wysokie i rośnie, gdy owa cysterna nie jest w odpowiedni sposób uziemiona. Liczby mówią, że cysterna o pojemności 500 pF, która owego uziemienia nie posiada, może spowodować ogromne wyładowanie elektrostatyczne – dochodzące nawet do 2250 mJ. Takie wartości są wysoce niebezpieczne – nie tylko w kontekście sprawnego procesu transferu substancji, ale zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa pracowników biorących w nim udział oraz otoczenia, w którym prace się odbywają.

Uziemienie elektrostatyczne – jak działa?

Jak już zostało wspomniane – formą zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia jest stosowanie systemów uziemienia elektrostatycznego. Są one wykorzystywane w ciągu całego procesu związanego z transportem substancji chemicznych, jak i ich obróbką – a więc podczas napełniania i opróżniania cystern samochodowych. Uziemienie takie znajduje swoje zastosowanie podczas transferów różnego typu substancji – takich jak ciecze, proszki i gazy palne. Można więc powiedzieć, że stanowi uniwersalną formę minimalizacji zagrożenia podczas pracy.

Działanie uziemienia elektrostatycznego zależne jest od jego rodzaju. Najmniej skomplikowane formy uziemienia zbudowane są z przewodów oraz zacisków uziemiających. Na rynku dostępne są jednak również bardziej zaawansowane modele uziemień. Te wyposażone są dodatkowo w profesjonalne systemy kontroli uziemienia, które odgrywają istotną rolę podczas transportowania substancji i dają możliwość ich odpowiedniego dozowania. Decydując się na założenie uziemienia elektrostatycznego, należy jednak pamiętać o prawidłowej jego instalacji – a konkretniej – o prawidłowym jego podpięciu. Dostawca rozwiązań uziemiających powinien jednak posiadać w swojej ofercie usług posprzedażowych pomoc w tym zakresie.

System kontroli uziemienia SLA-S-Y – dobry wybór?

Jeden z systemów kontroli uziemienia, który wart jest uwagi, to system SLA-S-Y. Można go znaleźć w ofercie firmy MMR Group MediaTransfer.

System SLA-S-Y to rozwiązanie bardzo nowoczesne, dzięki któremu poziom bezpieczeństwa w trakcie opróżniania i napełniania cystern samochodowych (ale i innego rodzaju zbiorników przemysłowych) znacznie wzrasta. Jego działanie polega głównie na kontroli objętości transferowanych substancji – tak, by nie doszło do przepełnienia cysterny czy innego zbiornika. System alarmowania jest tutaj niezwykle prosty i intuicyjny – zielone światło stanowić będzie potwierdzenie stanu uziemienia cysterny, podczas gdy światło czerwone wskazywać będzie na brak dostatecznego uziemienia. Co ważne – system ten jest zautomatyzowany. Wszystko za sprawą rozwiniętego panelu sterowania, który wyposażony jest w tak zwany obwód blokujący. Jego zadaniem jest uruchamianie pomp i urządzeń do momentu osiągnięcia przez cysternę odpowiedniego uziemienia, a także wyłączanie ich, gdy uziemienie zaniknie podczas procesu pompowania.

Dziś systemy kontroli uziemienia elektrostatycznego to podstawa zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas opróżniania i napełniania cystern samochodowych. Trzeba pamiętać, że pojazdy te stanowią olbrzymie ryzyko wystąpienia wycieków, a nawet zapalenia transferowanych substancji, a to z kolei jest zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników oraz dla stanu środowiska naturalnego i terytorium zakładu bądź fabryki.

0
X