Menu

Jakie korzyści niosą ze sobą systemy AVL?

Jakie korzyści niosą ze sobą systemy AVL?

Rozwój technologiczny miał w ostatnich latach ogromny wpływ na branżę spedycyjno-transportową. Bez systemów AVL nie sposób sobie wyobrazić jej dzisiejsze funkcjonowanie. Warto przyjrzeć się korzyściom, jakie tego rodzaju produkty niosą ze sobą przedsiębiorstwom transportowym.

Najpierw jednak, na wszelki wypadek, trzeba wyjaśnić co oznacza skrót AVL – to z angielskiego automated vehicle location. Narzędzia tego typu działają m.in. w oparciu o technologię GPS, pozwalając lokalizować pojazdy, a przez to zarządzać całą flotą samochodową w czasie rzeczywistym. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że jedyną korzyścią z ich używania jest wiedza o tym, gdzie znajduje się dane auto. Produkty oferowane przez firmy specjalizujące się w AVL są dziś daleko bardziej rozbudowane. Szereg sensorów pozwala zbierać bardzo szeroki zakres danych na temat samochodu, jego stanu, a także pracy kierowcy. Możliwości tego rodzaju systemów można prześledzić na przykładzie oferty firmy Infis, jednego z liderów wśród przedsiębiorstw dostarczających produkty branży AVL do komercyjnych zastosowań w Europie.

Podstawowym elementem oferty Infis są oczywiście systemy monitoringu GPS, dzięki którym możliwe jest kompleksowe usprawnienie procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Oprogramowanie dostarczane przez firmę pozwala na stałą kontrolę lokalizacji każdego pojazdu w posiadaniu przewoźnika. Nadzorca wie dokładnie, co się dzieje z całą flotą samochodową. Ale to nie wszystko. Monitoring GPS pozwala bowiem na obserwację wielu innych parametrów pojazdu w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Dzięki specjalnym czujnikom i nadajnikom instalowanym w samochodzie możliwy jest na przykład monitoring temperatury w komorach chłodniczych. Dyspozytor zostanie powiadomiony o każdorazowym przekroczeniu wartości krytycznych, co zapewnia bezpieczeństwo przewożonego mienia. Będzie także miał dostęp do informacji o każdorazowym otwarciu drzwi, a także będzie mógł monitorować wilgotność powietrza wewnątrz ładowni.

Systemy AVL są również pomocne w zarządzaniu gospodarką paliwową. Infis Fleet Analyst to narzędzie, który służy do monitoringu dystrybutorów w wewnętrznych stacjach paliw przedsiębiorstwa, a także do monitoringu zużycia paliwa przez same auta. System pozwala wykrywać potencjalne nadużycia, np. te związane z upuszczaniem paliwa czy zatankowaniem rzeczywistej ilości paliwa w zestawieniu z danymi deklarowanymi na billingu. Równie ważne jest jednak to, że system pozwala na stały monitoring zużycia paliwa, dostarczając dane w postaci czytelnych wykresów i zestawień, co pozwala na lepszą organizację gospodarki paliwowej.

Wykorzystanie systemów AVL ułatwia również komunikację z kierowcą. Dzięki nim możliwy jest odczyt i zdalna obsługa tachografów cyfrowych. To pozwala usprawnić formalności związane z prawnymi regulacjami wymagającymi regularnego odczytu tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Ani kierowca, ani samochód, nie muszą wracać do bazy, aby przeprowadzić te operacje. Ponadto, łatwiej dotrzeć do niezbędnych danych w określonych sytuacjach, np. gdy wymagana jest odpowiedź na żądanie uprawnionych organów. Odpowiednie oprogramowanie pozwala także na bezpieczne i szybkie przesyłanie dokumentacji niezbędnej przy kontaktach z przedstawicielami władzy lub potrzebnych do wykonania powierzonych zadań.

Kolejną funkcją systemów AVL jest także rozliczanie czasu pracy kierowców. Oprogramowanie pozwala na bieżąco monitorować stan i czas pracy prowadzącego samochód, co pozwala wyeliminować ryzyko ewentualnych naruszeń prawnie nałożonych ograniczeń w tej kwestii. Systemy Infis oferują rozwiązania opierające się na różnych formach rozliczeń czasu pracy kierowcy – pozwalają np. na uzyskanie raportów uwzględniających płacę minimalną, delegacje krajowe i zagraniczne, czy wykorzystujących automatyczne karty drogowe lub tachograf. To pozwala poprawić efektywność pracy.

W systemach Infis przydatna jest również możliwość ustawiania harmonogramów pracy, nadawania kierowcom statusów czy wyznaczania tras. Przedsiębiorca może organizować zdalnie i na bieżąco pracę swoich podwładnych zarówno indywidualnie, jak i w obrębie grupy czy zespołu. Specjalne raporty informują o odstępstwach w realizacji harmonogramu, dostarczając informacji o opóźnieniach czy o problemach pojawiających się na trasie. Dyspozytor może przy tym wyznaczać w systemie tzw. „geo-strefy”, aby precyzyjnie określić wszelkie parametry realizacji zlecenia.

Istotną kwestią w kontekście wszelkich systemów AVL jest ich modułowość. To oprogramowanie i urządzenia, które łatwo dostosować do potrzeb użytkownika. Dzięki temu jest ono coraz bardziej wszechstronnie wykorzystywane, już nie tylko do zarządzania flotą transportową, ale także w celu monitoringu personelu, mienia i obiektów budowlanych. Dla przedsiębiorcy zarządzającego flotą transportową najważniejsze jednak będzie to, że tego rodzaju systemy pozwalają na lepsze planowanie logistyki, zwiększają kontrolę nad majątkiem firmy i nad pracownikami, poprawiają efektywność prowadzonych działań, a także pomagają zredukować koszta.

X