Menu

FIFO, LIFO i FEFO - zasady składowania towarów

FIFO, LIFO i FEFO - zasady składowania towarów

Firmy outsourcingowe zajmujące się magazynowaniem towarów działają dzisiaj w oparciu o profesjonalnie opracowane techniki, gwarantujące sprawne wydawanie towarów. Odpowiednie techniki składowania gwarantują zachowanie produktów w odpowiednim stanie oraz zapobiegają ich przeterminowaniu. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej stosowanym technikom składowania, zwanymi również zasadami magazynowania towarów. Mowa tutaj o zasadach: FIFO, LIO i FEFO.

FIFO – First In First Out

Obecnie FIFO jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną techniką składowania. Logistyka magazynowa oparta na zasadzie First In First Out polega na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów, które pojawiły się w magazynie jako pierwsze. Zapobiega to zaleganiu produktów na regałach oraz ich przeterminowaniu. Infrastruktura magazynu, w którym działania są podporządkowane zasadzie FIFO, musi być mocno selektywna. Dlatego też zwykle stosuje się regały rzędowe, które zapewniają dostęp do każdego z towarów. Zdarza się jednak, iż zasada FIFO wdrażana jest w magazynach, gdzie towary składuje się w blokach. W takiej sytuacji towary objęte regułą First In First Out przetrzymuje się jedynie na poziomie 0.

 

LIFO – Last in First Out

Zdecydowanie rzadziej stosowaną zasadą jest LIFO. Reguła ta jest wprost przeciwna do FIFO. W tym przypadku logistyka magazynowa polega na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów, które weszły jako ostatnie. Tym samym zastosowanie zasady LIFO jest ograniczone do towarów, które nie ulegają przeterminowaniu. Wydawać by się mogło, iż technika ta jest niezbyt praktyczna, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w jej rzadkim stosowaniu. Z drugiej jednak strony, wdrożenie tej zasady jest pewnym ułatwieniem dla firmy magazynującej towary, gdyż ma ona większe możliwości w kwestii doboru infrastruktury magazynowej. Co prawda nie ma możliwości korzystania z regałów grawitacyjnych, jednak z powodzeniem można wykorzystać regały przesuwne, paletowe czy wspornikowe. Dowolność wyboru infrastruktury jest konsekwencją braku wymagań co do selektywności regałów.

 

FEFO – First Expired First Out

Zasada FEFO jest dziś powszechnie stosowana, głównie w magazynach żywności oraz innych towarów z krótką datą ważności. Polega ona bowiem na wydawaniu w pierwszej kolejności tych towarów, których okres ważności jest najkrótszy. Bez wątpienia przestrzeganie zasady FEFO wymaga wyjątkowo dużo pracy od obsługi magazynu. Pod tym względem jej wdrażanie jest trudniejsze niż w przypadku reguł FIFO i LIFO. Chcąc wdrożyć zasadę FEFO, należy pamiętać o selektywności, która jest w tym wypadku szczególnie ważna. Jeżeli chodzi o infrastrukturę stosowaną w magazynach pracujących w oparciu o zasadę FEFO, nie odbiega ona znacząco od infrastruktury charakterystycznej dla techniki składowania FIFO.

 


Warto pamiętać, iż w wielu magazynach, zwłaszcza tych o większej powierzchni, stosowane są dwie lub więcej zasad jednocześnie. Nie wykluczają się one wzajemnie pod warunkiem wyposażenia magazynu w odpowiednio zróżnicowaną infrastrukturę. Wszechstronne magazyny chętnie wdrażają kilka zasad składowania, gdyż daje im to niemal nieograniczone możliwości w kwestii rodzaju przyjmowanego towaru. O tym jak wygląda logistyka magazynowa w DeltaTrans można przeczytać pod linkiem: https://www.deltatrans.pl/15,Logistyka-magazynowa

X