Menu

Logistyka produktów świeżych

Logistyka produktów świeżych

Transport świeżych produktów jest jednym z kluczowych segmentów branży transportowej. Żywność wymaga specjalnych warunków przewozu oraz przechowywania. W związku z tym operator logistyczny musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo towarów w zimnym łańcuchu dostaw.

Czym jest zimny łańcuch dostaw?

Logistyka produktów świeżych (m.in. mięsa, ryb, nabiału) to prawdziwe wyzwanie dla operatorów logistycznych ze względu na krótki termin przydatności do spożycia. Nie tylko opakowania transportowe, ale również sam przewóz i sposób magazynowania mają ogromny wpływ na jakość i świeżość żywności. Nawet niewielkie odchylenia od wymaganej wysokości temperatur i wilgotności mogą spowodować konieczność utylizacji całej dostawy. Zimny łańcuch dostaw to termin określający sposób dystrybucji towarów w stałej i kontrolowanej temperaturze. Integralną częścią zimnego łańcucha dostaw jest monitoring warunków panujących w komorze ładownej pojazdu, opakowaniach, kontenerze oraz w pomieszczeniach magazynowych. Procedura odpowiedniego transportu i przechowywania wrażliwych na temperaturę produktów musi obejmować cały łańcuch dostaw, który zaczyna się z końcem produkcji żywności, a kończy odbiorem produktów. 

Sprawna obsługa logistyczna

Coraz więcej firm decyduje się na outsourcing logistyki w zakresie transportu i magazynowania produktów świeżych. Nie każdy operator logistyczny podejmuje się obsługi logistyki żywności. Jest to specyficzna grupa produktów, która wymaga odpowiednich warunków na każdym etapie łańcucha dostaw. Fresh Logistics Polska, czyli spółka wchodząca w skład Grupy Raben, jest liderem w zakresie obsługi logistycznej świeżej żywności. Świadczy usługi krajowego oraz międzynarodowego transportu chłodniczego oraz magazynowania żywności w kontrolowanych temperaturach – od +2°C do +6°C  oraz 0°C do +2°C (UltraFresh) w całym łańcuchu dostaw.Fresh Logistics Polska zapewnia zaawansowane systemy IT oraz nowoczesną infrastrukturę, czyli system monitoringu temperatury online oraz naczepy grodziowe umożliwiające transport żywności wymagającej różnych zakresów temperatur. Duży wpływ na bezpieczeństwo produktów świeżych ma digitalizacja i nowoczesne narzędzia informatyczne. Pozwalają oszacować przewidywany termin dostawy oraz monitorować przesyłki w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można natychmiast zidentyfikować  pojawiające się zmiany w łańcuchu dostaw. Szybka i efektywna reakcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa transportowanych produktów. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na outsourcing logistyki mogą mieć pewność, że żywność będzie zawsze świeża i dotrze do odbiorcy w wyznaczonym terminie.

0
X