Menu

Efektywna i profesjonalna modernizacja taboru szynowego i infrastruktury torowej

Efektywna i profesjonalna modernizacja taboru szynowego i infrastruktury torowej

Branża szynowa nieustannie rozwija się pod względem technologicznym, przez co regularnie na rynku dostępne są zarówno nowe pojazdy, jak i zmodyfikowane wersje starszych typów. Widać to również przez pryzmat infrastruktury miejskiej, gdzie pojawiają się inwestycje, uwzględniające bezpieczne połączenie ruchu drogowego i transportu szynowego z ciągiem dla pieszych i trasami rowerzystów.

Jednak nie tylko bezpieczeństwo jest ważne przy modernizowaniu infrastruktury miejskiej. Z czystego rozsądku można przyjąć, że osoby podróżujące pojazdami szynowymi niekoniecznie interesują się technologią SKR i samym napędem. Dla nich najistotniejszy jest sprawny przejazd ze stacji początkowej do miejsca docelowego. Chcą, aby odbywał się możliwie najwygodniej i najszybciej. Wszystkie te oczekiwania mają swoje odzwierciedlenie we współczesnym podejściu do modernizowania infrastruktury torowej.

Modernizacja infrastruktury torowej

Termin modernizacji wiąże się z unowocześnianiem, stałym polepszaniem infrastruktury bądź taboru, a w konsekwencji zwiększaniem wartości użytkowej. Przy czym te dwa aspekty w przypadku modernizowania, należy traktować w odmienny sposób. Zmiany w infrastrukturze odbywają się w szybki i zauważalny sposób, przyczyniając się do poprawy parametrów użytkowych. W przypadku taboru mówimy o pracach oddziałujących na ogólną jakość usługi przewozowej. Warto przy tym nadmienić, że to właśnie infrastruktura obarczona jest licznymi problemami w aspekcie prawnym, ale i trudnościami w oszacowaniu kosztów oraz czasu realizacji prac.

Modernizacja taboru szynowego

Modernizowanie taboru zlecane jest w głównej mierze z powodów ekonomicznych. W tym celu zleceniodawca przeważnie dostosowuje posiadane pojazdy, aby te spełniały stosowne normy. Chodzi m.in. o kompatybilność z zaleceniami ekologicznymi. Wówczas takie pojazdy zmieniają się konstrukcyjnie, zyskując przy tym dodatkowe możliwości. Przeważnie mowa o instalacji zawieszenia, układu hamulcowego czy napędowego. Na pierwszy rzut oka, nawet osoby związane z branżą mogą niejednokrotnie nie poznać zmodernizowanego pojazdu, porównując go z jego pierwotną wersją.

Źródło: https://tc.mmrgroup.pl/

Innym istotnym elementem związanym z optymalizacją działań taboru jest kalkulacja kosztów takiego procesu. Pierwszy jej typ odnosi się do opłat ponoszonych na chwilę obecną, drugi traktuje ten aspekt przez pryzmat rachunku ciągnionego. Dla wielu osób wariant „tu i teraz” jest bardziej atrakcyjny, ale prawda jest taka, że w Polsce pojazd szynowy może być wykorzystywany nawet do 20 lat.

Podsumowanie

Modernizowanie taboru szynowego i infrastruktury torowej nie uwzględnia jedynie zabiegów kosmetycznych, skupionych na odświeżeniu nadwozia pojazdu czy wymianie nawierzchni torowiska. Proces ten przede wszystkim ma optymalizować parametry eksploatacyjne i infrastrukturalne. To pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego transportu.

0
X