Menu

Opłaty drogowe w Czechach – jakie obowiązują stawki i kiedy kierowcy mogą domagać się zwrotu zapłaconego podatku VAT i akcyzy?

Opłaty drogowe w Czechach – jakie obowiązują stawki i kiedy kierowcy mogą domagać się zwrotu zapłaconego podatku VAT i akcyzy?

Za przejazd niektórymi odcinkami czeskich dróg i autostrad kierowcy pojazdów ciężarowych muszą uiścić kwotę obliczoną na podstawie kilku kryteriów. Jednak koszt opłat drogowych w Czechach można skutecznie zrównoważyć, korzystając z przywileju przyznanego kierowcom przez tamtejsze przepisy drogowe.

Czechy są jednym z tych państw europejskich, które dopuszczają możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie towarów lub usług związanych z przemieszczaniem się po tamtejszych drogach. Czechy to także kraj, w którym kierowcy pojazdów ciężarowych rozliczają przejechane kilometry za pomocą urządzeń pokładowych będących elementem elektronicznego systemu pobierania opłat.

Elektroniczny system poboru opłat – ułatwienie dla przewoźników

Elektroniczny system poboru opłat zdecydowanie uprościł przejazdy po płatnych odcinkach czeskich dróg. Od momentu jego wprowadzenia kierowcy muszą spełnić nowe obowiązki, które jednak są niewielkim obciążeniem w porównaniu z wcześniejszymi zobowiązaniami.

Dzięki elektronicznemu systemowi poboru opłat kierowcy pojazdów ciężarowych o masie całkowitej równej lub przekraczającej 3,5 tony nie muszą zatrzymywać się przy bramkach kontrolnych na autostradach. Stacje poboru myta ustawiane na płatnych odcinkach dróg posiadają anteny, dzięki którym są w stanie połączyć się z urządzeniem pokładowym premid znajdującym się w środku kokpitu pojazdu.

Kiedy pojazd przejeżdża przez bramkę kontrolną, system zaksięgowuje myto na urządzeniu pokładowym, o czym informuje sygnałem dźwiękowym. Dzięki temu kierowcy wiedzą, że opłata została poprawnie naliczona. Przed wjazdem na płatny odcinek drogi kierowcy są zobowiązani do sprawdzenia czy urządzenie funkcjonuje poprawnie. Po jego krótkim naciśnięciu powinno zasygnalizować na ekranie wyświetlacza poprawność działania.

Zautomatyzowanie systemu poboru opłat drogowych zmniejszyło czas przejazdu przewoźników, ponieważ nie muszą już oni zatrzymywać się na bramkach ani oczekiwać w korku na swoją kolej. Ponadto zdjęło z nich obowiązek przechowywania rachunków i paragonów – wszelkie zobowiązania są zaksięgowywane w formie elektronicznej na urządzeniu pokładowym.

Od czego zależy wysokość myta w Czechach?

Wysokość opłat drogowych wyznaczają krajowe przepisy, które stanowią, że kwota opłaty zależy od długości przejechanego odcinka płatnej drogi oraz klasy pojazdu (określanej pod względem liczby posiadanych osi i klasy emisji spalin).

Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami czeskich dróg i autostrad można rozliczyć na dwa sposoby:

  • w formie przedpłaty polegającej na doładowaniu urządzenia pokładowego środkami finansowymi, które są sukcesywnie pobierane w miarę pokonywanego dystansu;
  • w formie tzw. odroczonej płatności, czyli uiszczania opłat z dołu w cyklicznych odstępach czasu.

Odliczanie podatku VAT od kosztów pojazdu

Mimo że kierowcy są zobowiązani do ponoszenia opłat drogowych, koszty można łatwo zrównoważyć poprzez prawidłowe dokonanie odliczenia podatku VAT. Na czym to polega?

Naturalne, że kierowcy ponoszą koszty podczas przemieszczania się po terytorium Czech: koszty zakupu paliwa, opłat parkingowych, zużytych części samochodowych, smarów, olejów i innych produktów. W Czechach istnieje możliwość odliczenia wartości podatku VAT od ceny konkretnych produktów.

O tym, co podlega odliczeniu decydują przepisy krajowe. W Czechach takim przywilejem objęte są m.in.:

  • paliwo, w tym benzyna i gaz
  • części zamienne i akcesoria,
  • opłaty parkingowe,

a także usługi, np.:

  • naprawy gwarancyjne,
  • mycie pojazdów i cystern,
  • pomoc drogowa.

W jaki sposób odzyskać zapłacony podatek VAT?

O zwrot podatku VAT w Czechach możesz starać się samodzielnie, kontaktując się z czeskim urzędem skarbowym oraz przedkładając mu dowody poniesionych kosztów. Wymaga to jednak zaangażowania oraz wiąże się z koniecznością porozumienia z czeskimi urzędnikami. Zdecydowanie sprawniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty jednego z przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej, np. firmy Shell, która oferuje klientom usługę w postaci kart paliwowych Shell Card. Firma przeprowadzi Cię przez całą procedurę zwrotu podatku – Twoim obowiązkiem będzie jedynie przesłanie kompletu faktur wystawionych przez podmioty inne niż Shell (faktury Shell będą przesyłane automatycznie). Po około dwóch tygodniach otrzymasz zwrot zapłaconego VATu.

X