Menu

Outsourcing logistyczny - wady i zalety

Outsourcing logistyczny - wady i zalety

W nowoczesnej gospodarce coraz większą rolę odgrywa outsourcing. Wykorzystanie zasobów zewnętrznych stosuje się w przedsiębiorstwach w dążeniu do osiągnięcia perfekcji w działaniu i optymalizacji kosztów na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji. Ocena możliwości, celowości i opłacalności outsourcingu w przedsiębiorstwie jest dość trudna. Przesłanek za i przeciw jest wiele a opłacalność każdego z możliwych rozwiązań sprowadza się nie tylko do finansów. Przed podjęciem decyzji zalecane jest przeprowadzenie audytu zakresu outsourcingu.

Czy outsourcing jest remedium dla każdej firmy?

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie usługowego wykorzystania obcych zasobów ludzkich, obcych środków technicznych i rozwiązań technologicznych można zastosować prawie w każdej firmie i prawie na każdym etapie jej działalności. Wprowadzenie outsourcingu nie zależy od wielkości firmy, jej kondycji finansowej, zakresu działalności ani od struktury własności. Outsourcing można wprowadzić praktycznie w każdym dziale i na każdym etapie działalności firmy.

Podstawowym jest kryterium opłacalności i dochowania tajemnicy służbowej. Logistyka kontraktowa zdaje egzamin zarówno w produkcji dóbr jak i handlu, dystrybucji towarów. Są dziedziny działalności szczególnie predysponowane do outsourcingu. Jedną z nich jest logistyka decydująca o kondycji gospodarki. Outsourcing logistyczny jest nowoczesną strategią zarządzania polegającą na powierzeniu firmie logistycznej zadań związanych z dostarczeniem, magazynowaniem, szeroko rozumianą dystrybucją surowców i produktów.

Logistyka kontraktowa pozwala przedsiębiorcy skupić się na działalności podstawowej związanej z wytworzeniem i sprzedażą produktów. Zwalnia firmę z inwestycji w drogą flotę pojazdów, w utrzymanie powierzchni i stanów magazynowych. Zwolnione środki finansowe można przeznaczyć na rozwój i doskonalenie produkcji. Prawidłowo przeprowadzony audyt pomaga w podjęciu decyzji co się bardziej opłaca: własny transport i magazynowanie czy outsourcing logistyczny.

Logistyka kontraktowa - argumenty

Jak każde rozwiązanie biznesowe, outsourcing logistyki, zależnie od firmy (wielkości, branży) ma swoje zalety i wady.

Do głównych zalet logistyki kontraktowej należą: możliwość redukcji i kontroli kosztów operacyjnych, możliwość koncentracji na działalności podstawowej, uzyskanie dostępu do najlepszych rozwiązań technologicznych, wykorzystanie zasobów własnych do innych celów, korzyści z restrukturyzacji, rozwiązanie trudnych w realizacji i kontroli działań logistycznych, pozyskanie kapitału, podział ryzyka, rozwiązanie wielu problemów kadrowych oraz najważniejsze to uzyskanie dużej elastyczności strategicznej.

Główne wady outsourcingu logistycznego to: ryzyko podjęcia błędnej decyzji w wyborze partnera, częściowa utarta kontroli nad ważnymi procesami i kompetencjami, uzależnienie się od dostawcy usług, możliwość niekontrolowanego wypływu informacji, możliwe problemy z koordynacją działań i komunikacją wewnętrzną, trudności w wynegocjowaniu satysfakcjonującej ceny.

Charakterystyczne jest że wady logistyki kontraktowej leżą głównie po stronie czynnika ludzkiego.

Pogłębiona analiza potrzeb w poszczególnych przypadkach oraz budowa dużej ilości nowych centrów logistycznych przemawia za tym rozwiązaniem problemów transportowych jako bardziej nowoczesnym i przyszłościowym.

X