Menu

Outsourcing pracowników z Ukrainy i Azji - sprawdź, jak wygląda to w praktyce

Outsourcing pracowników z Ukrainy i Azji - sprawdź, jak wygląda to w praktyce

Pracodawcy od dłuższego czasu doceniają pracę cudzoziemców. Procedury zatrudniania cudzoziemców spoza UE i EOG bywają trudne, dlatego coraz więcej firm wybiera outsourcing pracowniczy. To właśnie ta forma współpracy świetnie sprawdza się także w przypadku pozyskiwania pracowników z Ukrainy.

Zatrudnianie pracowników z Azji

Pracownicy z Azji to osoby zazwyczaj solidne i rzetelne. Poważnie podchodzą do pracy i pracodawcy, zaś specjaliści są świetnymi fachowcami w swoich dziedzinach. W niektórych branżach ich wiedza zdobyta w rodzinnym kraju jest jednym z kluczowych atutów. M.in. te czynniki mają istotny wpływ na rosnące zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem pracowników z Azji. Procedury zatrudnienia nie są szybkie i proste, ale czasem warto przebić się przez gąszcz dokumentów, aby zyskać świetnego pracownika.

Przeczytaj więcej na: https://conquro.pl/zatrudnianie-pracownikow-z-azji-filipin-jak-rekrutowac-przez-agencje-pracy/

Zatrudniając pracowników z Azji należy pamiętać, że przyszły pracownik musi posiadać zezwolenie na pobyt i tego musi dopilnować pracodawca. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w Urzędzie Pracy czy wśród poszukujących pracy nie ma osób o odpowiednich kwalifikacjach, ponieważ nadal pierwszeństwo podjęcia pracy mają rodacy. Jeśli jednak otrzymamy od starosty dokument potwierdzający brak kandydatów o wskazanych kompetencjach, wówczas można już składać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na wykonywanie pracy typu A (dla zatrudnionych w firmach na terytorium Polski) lub B (dla osób wchodzących w skład zarządu, komplementariuszy i prokurentów w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa). Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów i czekać na rozpatrzenie 30 lub 60 dni – w zależności od skomplikowania sprawy.

Zatrudnianie czy outsourcing pracowników

Czas na kompletowanie dokumentów i oczekiwanie na kolejne zaświadczenia, nie jednego przedsiębiorcę wystawi na próbę wytrwałości. Dla tych, którzy nie mają czasu na samodzielne zatrudnianie pracowników z Azji, albo zwyczajnie obawiają się nieznanych im formalności, istnieje proste antidotum. Współpraca z agencją outsourcingową rozwiązuje problem, ponieważ to agencja bierze na siebie wszystkie nieznośne formalności. Brzmi dobrze?

Outsourcing pracowników z Ukrainy

Usługa outsourcingu pracowników dotyczy nie tylko zatrudniania pracowników z Azji, ale także z bliższych nam kierunków. Mowa tu o bardzo docenianych i poszukiwanych pracownikach z Ukrainy, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie u polskich przedsiębiorców w przeróżnych branżach i na wielu stanowiskach. Outsourcing pracowników z Ukrainy (więcej na temat zatrudniania pracowników z Ukrainy pod adresem https://conquro.pl/zatrudnienie-pracownikow-z-ukrainy-krok-po-kroku) jest także sporym odciążeniem dla pracodawcy, ze względu na brak skomplikowanych procedur zatrudnienia, a także gwarancję stałości zatrudnienia, która jest przecież niezwykle istotna z punktu widzenia planowania produkcji i rozwoju firmy.

Korzyści płynące z rozwiązania, jakim jest outsourcing pracowników, można mnożyć, ale trzeba przede wszystkim pamiętać, że outsourcing to odciążenie formalne działów HR i kadr, brak konieczności prowadzenia długich i kosztownych procesów rekrutacyjnych, zachowanie ciągłości zatrudnienia, minimalizowanie ryzyka na różnych płaszczyznach… Reasumując: elastyczne warunki współpracy znacząco korzystne dla pracodawcy. Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj o propozycję outsourcingu pracowników dla Twojej firmy.

X