Menu

Co składa się na procesy logistyczne w firmie?

Co składa się na procesy logistyczne w firmie?

Sprawna logistyka jest podstawą każdej dobrze prosperującej firmy. Dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie planowanie i wykonywanie procesów logistycznych. Czym one właściwie są i co się na nie składa? Na te pytania, oraz kilka innych, odpowiadamy poniżej.

Co to jest proces logistyczny?

Według definicji jest to uregulowany i uporządkowany łańcuch operacji związany ściśle z przepływem materiałów. Będzie on zatem polegał na fizycznym przemieszczaniu produktów przez kolejne fazy działalności danego przedsiębiorstwa służącym realizacji określonych celów. Wszystkie procesy logistyczne zachodzące w danej firmie tworzą system logistyczny i są ze sobą ściśle powiązane.

Jakie procesy logistyczne zachodzą w firmie i co składa się na nie?

Wyróżniamy sześć podstawowych procesów logistycznych zachodzących w firmie:

 • Transport.
 • Zasilanie stanowisk pracy (intralogistyka produkcji).
 • Kształtowanie struktury zapasów.
 • Logistyczna obsługa klienta.
 • Magazynowanie (intralogistyka magazynowa).
 • Gospodarka opakowaniami.


Każdy z tych procesów składa się z szeregu specyficznych czynności, które przedstawiają się następująco

 • transport - wybór poziomu usług transportowych i rodzaju transportu; ustalenie sieci przewozowych; stworzenie harmonogramu ruchu pojazdów; dobór sprzętu transportowego; kontrola wysokości stawek transportowych;
 • zasilanie stanowisk pracy - transport związany z przepływem materiałów, surowców, podzespołów pomiędzy magazynami części, stanowiskami i gniazdami produkcyjnymi, magazynami półproduktów i produktów gotowych, towarzyszący procesom produkcji (transport wewnętrzny lub intralogistyka produkcyjna);
 • struktura zapasów - stworzenie polityki zapasów surowców, materiałów i wyrobów gotowych; opracowanie prognoz sprzedażowych; ustalenie struktur magazynowych; ustalenie lokalizacji, ilości i rozmiarów magazynów;
 • obsługa klienta - ustalenie zakresu potrzeb klientów; przewidywanie reakcji klientów na zastosowany system obsługi; określenie poziomu obsługi danego klienta;
 • magazynowanie - ustalenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową; projektowanie rozmieszczenia zasobów w magazynach; przyjmowanie, komplementacja i wydawanie materiałów z/do magazynów;
 • opakowania - dobór opakowań ułatwiających załadunek i transport.

 

procesy logistyczne w firmie

Jak planować procesy logistyczne?

To, czy procesy logistyczne w firmie będą przebiegać sprawnie, zależy w dużej mierze od ich właściwego zaplanowania. Planowanie procesów logistycznych powinno obejmować:

 • Precyzyjne sformułowanie celów działalności;
 • Określenie przyczyn warunkujących działalność;
 • Identyfikację potencjalnych problemów i ich specyfikację;
 • Określenie konkretnych przedsięwzięć objętych planowaniem;
 • Ustalenie właściwej ilości zasobów koniecznej do wykonania planu;
 • Wyznaczenie terminu realizacji;
 • Wybór odpowiedniego wykonawcy;
 • Określenie wartości oczekiwanych wyników.

Skrupulatne planowanie procesów znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykonania ich we właściwym czasie i przy właściwych kosztach. Przy tworzeniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa należy także pamiętać o pozostawieniu rezerw na wypadek wystąpienia poważniejszych odchyleń od przygotowanego planu - nawet najlepsze planowanie nie pomoże, gdy zasoby firmy skończą się przed realizacją przedsięwzięcia.

Szczególne znaczenie w procesach logistycznych i ich planowaniu (zwłaszcza w produkcji) odgrywa intralogistyka. Podporządkowana jest ona zadaniom transportowym, cyklom związanym z wydajnością procesu głównego (np. przepływem materiałów przez linię produkcyjną lub towarów przez magazyn). Wszystkie firmy powinny dążyć do jej maksymalnego usprawnienia i skrócenia czasu transportu.

Więcej o intralogistyce i jej usprawnianiu dzięki AMR (Autonomous Mobile Robots) możesz dowiedzieć się na: https://versabox.eu/

Jak dobrać transportery magazynowe?

Zapewnienie sprawnego przepływu materiałów, produktów i towarów w obrębie firmy i jej magazynów ma ogromne znaczenie dla realizacji procesów logistycznych. Dlatego też potrzebny jest dobór odpowiednich transporterów magazynowych. Aby dobrać właściwe urządzenia transportujące, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko specyfikę transportowanych towarów, ale też charakterystykę danego magazynu.

Pod względem towarów powinno się brać pod uwagę:

 • materiały, z jakich wykonano ładunki,
 • ich rozmiar i wagę,
 • prędkość, z jaką mają być transportowane,
 • różnicę wysokości, jaką będą musiały pokonać,
 • kierunek ruchu ładunków i jego ewentualne zmiany,
 • sposób umieszczania towarów na przenośnikach i urządzenia do tego wykorzystywane.

Dobierając transporter do danego magazynu, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • W jakich warunkach pracuje dany obiekt? (m.in. wilgotność powietrza, temperatura i stężenie pyłów)
 • Jak przebiega układ danego magazynu?
 • Jak wygląda rozmieszczenie ładunków w przestrzeni magazynowej?
 • Z jakich rozwiązań korzystamy przy składowaniu ładunków?
 • Jak przebiega komplementacja zamówień?

Rodzaje transporterów magazynowych

Zasadniczo przenośniki wykorzystywane w ramach logistyki wewnątrz magazynów dzielą się na wiele grup, jednak najpopularniejsze są trzy z nich - taśmowe, łańcuchowe i rolkowe.

Przenośniki taśmowe transportują towary z użyciem taśmy wykonanej np. z elastycznego tworzywa sztucznego, nylonu lub gumy. Są to stosunkowo lekkie i wytrzymałe urządzenia o niskim zużyciu eksploatacyjnym. Cechuje je odporność na wysokie temperatury i oleje. Sprawdzają się też przy transporcie na różne wysokości i materiałach sypkich. Najczęściej korzysta z nich branża farmaceutyczna, budowlana i rolno-spożywcza.

Przenośniki łańcuchowe wykorzystują wysokiej jakości metalowe łańcuchy, które gwarantują im długi czas eksploatacji i pozwalają transportować zarówno pojemniki, jak i palety. Są popularnymi rozwiązaniami logistycznymi w przemyśle recyklingowym oraz w branży motoryzacyjnej i rolno-spożywczej.

Transportery rolkowe to opcja wybierana najczęściej przez firmy stawiającymi na w pełni automatyczne rozwiązania kwestii magazynowania. Typ rolek transportujących powinien być dobrany pod gabaryty i rodzaj transportowanego materiału - te przeznaczone do opakowań nie poradzą sobie z ciężkimi paletami. Przenośniki tego typu są bardzo szeroko stosowane przez wiele branż.

Poza tradycyjnymi transporterami w magazynach coraz częściej wykorzystuje się także roboty mobilne, które pozwalają znacznie przyspieszyć i zautomatyzować transport magazynowy. VersaBox oferuje m.in. właśnie takie wyspecjalizowane roboty magazynowe.

Wpływ technologii na logistykę

Rozwój technologiczny niewątpliwie przysłużył się logistyce - nowe maszyny i rozwiązania umożliwiają coraz sprawniejsze wykonywanie czynności składających się na procesy logistyczne we właściwie każdym przedsiębiorstwie. Odpowiednio zaimplementowana technologia potrafi znacznie przyspieszyć systemu dostaw czy logistyki wewnątrzzakładowej przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, które zwrócą się najprawdopodobniej w ciągu najbliższego roku. Postępująca automatyzacja przepływu towarów stanowi również remedium na dotykający rynku problem braku pracowników.

Podsumowanie

Kwestia logistyki jest niezwykle istotna dla utrzymania płynności działania w każdym przedsiębiorstwie. Jednym z ważniejszych kroków wpływających na kształtowanie się sprawnego systemu logistyki jest etap planowania. Dobór transporterów powinien bazować na rodzaju transportowanych towarów oraz specyfikacji konkretnych magazynów. Rozwój technologiczny ma duży wpływ na procesy logistyczne, m.in. pomagając rozwiązać problem braków kadrowych w magazynach.

X