Menu

SAP GRC – co musisz o nim wiedzieć?

SAP GRC – co musisz o nim wiedzieć?

System SAP skutecznie przekonuje do siebie polskich managerów. Z tego popularnego na całym świecie narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem korzystają najbardziej efektywne i znane firmy. Jego niezaprzeczalną zaletą są możliwości rozwojowe. System rośnie z firmą – w zależności od wewnętrznego zapotrzebowania organizacji SAP dostarcza dodatkowe rozwiązania, które są w pełni integrowalne z SAP ERP. Przykładem takiej aplikacji jest SAP GRC. Sprawdźmy, co kryje się pod tą nazwą i jakie funkcjonalności oferuje to rozwiązanie.

Duże firmy muszą skutecznie zarządzać ryzykiem korporacyjnym. Włączenie zagadnień z tego obszaru w bieżące zarządzanie firmą i ich automatyzacja przynoszą zarówno korzyści finansowe, jak i wizerunkowe.

Z tą myślą w ekosystemie SAP pojawiło się narzędzie GRC (skrót od angielskich słów: Governance, Risk Management i Compliance). Umożliwia ono kontrolę wewnętrznych procesów w firmie, gradację dostępów dla pracowników, a także monitorowanie i wprowadzanie działań naprawczych w zakresie zgodności działalności firmy z bieżącymi przepisami – podkreśla specjalista z firmy itelligence, wiodącego dostawcy usług SAP w Polsce. Narzędzie GRC firmy SAP ma różne funkcje. Znajdziemy wśród nich rozwiązania do zarządzania zgodnością z przepisami, rozwiązanie do zarządzania ryzykiem, a także rozwiązanie do wykrywania nadużyć.

Dla kogo rozwiązanie SAP GRC?

Są to narzędzia bardzo uniwersalne. Można je stosować w każdej firmie i każdej branży, niezależnie od wielkości. Co więcej, są one kompatybilne również z innymi systemami wspierającymi zarządzanie, nie tylko z systemem SAP.

SAP GRC jest szczególnie interesujący dla firm, które są powiązane kapitałowo z rynkiem amerykańskim, przedsiębiorstw pracujących z wrażliwymi danymi i zainteresowanych kontrolą uprawnień dla pracowników, organizacji zarządzanych zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i spółek notowanych na giełdzie – dodaje nasz ekspert z itelligence, firmy, która jest Platynowym Partnerem SAP. Dużym plusem jest możliwość etapowego wdrażania SAP GRC, wybierając na początek obszar najbardziej newralgiczny z punktu widzenia firmy.

Jakie korzyści daje wprowadzenie SAP GRC?

Wprowadzenie SAP GRC szybko przynosi wymierne korzyści. Przedsiębiorstwo ma pewność, że wrażliwe informacje są dobrze chronione, a firma jest zabezpieczona przed nadużyciami. Pracownicy nie muszą już poświęcać czasu na manualne załatwianie spraw i ciągłe pamiętanie o nich, więc mogą skupić się na realizacji innych, ważniejszych zadań. Dzięki przejrzystemu systemowi dostępów łatwiej jest też przeprowadzać audyty. Firmy wdrażające SAP GRC udowadniają, że rzeczywiście zależy im na bezpieczeństwie w firmie i efektywnym zarządzaniu ryzykiem.

Wiele przedsiębiorstw wciąż jeszcze nie przywiązuje należytej wagi do właściwego zarządzania ryzykiem. Projekty w tym zakresie często uważane są za dodatkowe koszty. Jednak analiza przypadków różnych firm pokazuje, że są to pozorne oszczędności. Wystarczy tylko jedna sprawa związana z naruszeniem zgodności z przepisami, przekroczeniem uprawnień dostępu, wyciekiem danych, a wydatki poniesione na inwestycję w system SAP zwracają się kilkakrotnie – w przeciwnym razie bowiem fundusze te zostałyby spożytkowane na ekspertyzy prawne, opinie specjalistów i inne działania ratujące dobre imię i finanse firmy.

Warto pamiętać, że problemy tego rodzaju mają nie tylko wymiar finansowy. Nie bez znaczenia jest również spore zaangażowanie czasowe w rozwiązanie problemu kadry zarządzającej, a także kwestie wizerunkowe kładące się cieniem na współpracy z partnerami biznesowymi. Wprowadzenie SAP GRC minimalizuje te niebezpieczeństwa, a także pozwala na systemowe i efektywne zarządzanie ryzykiem korporacyjnym poprzez włączenie tych obszarów do strategii prowadzenia firmy.

X