Menu

System GS1

System GS1
System GS1 jest międzynarodowym zestawem standardów, który umożliwia efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, poprzez unikalną identyfikację produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i usług. Usprawnia procesy gospodarki elektronicznej, razem z możliwością efektywnego śledzenia łańcucha dostaw.

Numery identyfikacyjne systemu GS1 mogą być przedstawione w symbolach kodu kreskowego lub w specjalnych znacznikach elektronicznych (tak zwanych tagach), umożliwiając tym samym elektroniczny odczyt w punktach sprzedaży, w trakcie przyjęć do magazynów lub w innych miejscach, gdzie jest to konieczne dla procesów logistycznych.

Dzięki uniwersalnym w skali światowej zasadom oznaczenia, system GS1 przezwycięża ograniczenia wynikające z wewnętrznych systemów kodowania, specyficznych dla danej firmy, organizacji lub branży. W ten sposób znacznie podnosi efektywność globalnego handlu i poprawia możliwości szybkiego reagowania na potrzeby klientów na całym świecie.

Poza unikalnymi numerami identyfikacyjnymi system GS1 umożliwia także podawanie w postaci kodu kreskowego dodatkowych informacji takich jak numery partii produkcyjnej, daty ważności, ilości opakowań w całej jednostce ładunkowej oraz inne przydatne informacje.


X