Menu

Transport morski - przyszłość handlu z Chinami

Transport morski - przyszłość handlu z Chinami

Transport morski jest tani i daje duże możliwości. Nic zatem dziwnego, że od lat ma kluczowe znaczenie w wymianie handlowej na linii Europa-Chiny. Co więcej – najpewniej w najbliższej dekadzie ten stan rzeczy nic się w tym temacie nie zmieni.

W porównaniu do 2015, w ubiegłym roku wartość wymiany handlowej z Chinami wzrosła o ponad połowę. Według danych dostarczonych na początku 2021 przez GUS, trend ten nie zmienił się nawet mimo znaczącego wzrostu cen transportu, jaki mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Rozwojowi handlu między Polską, a Państwem Środka nie zaszkodziła również pandemia. Było wręcz przeciwnie – szczyt wszystkich transakcji przypadł na sam środek ubiegłorocznych lockdownów.

Rosnące ceny frachtów z Dalekiego Wschodu w połączeniu z coraz większym znaczeniem handlu z chińskimi dostawcami sprawiają, że wielu importerów szuka tańszych alternatyw dla transportu kolejowego i lotniczego. To zaś każe uważnie przyjrzeć się połączeniom morskim. Wiele wskazuje na to, że to właśnie one są przyszłością, jeśli chodzi o obsługę wymianę handlową między Polską, a Chinami.

Handel z Chinami. Transport wodny nadal bezkonkurencyjny

Mimo że często słyszy się o coraz większej konkurencji dla transportu morskiego ze strony kolei, to statystyki jednoznacznie dominują, że ta druga forma wciąż ma zdecydowanie największe znaczenie w wymianie handlową między Europą, a Państwem Środka. Wartość towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu koleją stanowi tylko 5 procent ogółu obrotów.

O znaczeniu drogi morskiej najlepiej świadczą skutki, które przyniosło ubiegłoroczne zamknięcie chińskich portów. W wyniku pandemii zablokowane zostały właściwie wszystkie globalne łańcuchy dostaw, a eksperci oceniają, że powrót do stanu równowagi z 2019 nastąpi dopiero w 2022. Sytuacji nie zdołał uratować nadal czynny w trakcie lockdownów Nowy Jedwabny Szlak. Kolejowa trasa łącząca Państwo Środka z Europą ze swoją ograniczoną przepustowością i wyższymi kosztami frachtu nie była w stanie przejąć wszystkich ładunków.

Transport morski z Chinami. Czy tylko ładunki w kontenerach?

Wśród zlecających przewóz z Chin często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że transport morski dostępny jest jedynie dla ładunków umieszczonych w kontenerach. O ile jeszcze kilkanaście lat temu było to właściwie jedyne rozwiązanie, to dziś możemy zamówić dostarczenie ładunków w ilości nawet kilkudziesięciu sztuk, ułożonych na pojedynczej palecie. To nie tylko pozwala skorzystać z zalet frachtu morskiego mniejszym importerom, ale też ułatwia dalszy transport towarów po ich dotarciu do portu.

Transport towarów z Chin. Czemu warto wybrać drogę morską?

Transport morski z Chin (którego spedycję oferuje między innymi Pekaes.pl) nie bez powodu zdobył tak dużą popularność. Posiada wiele zalet, wśród których największe znaczenie mają:

  • daleki zasięg – to właśnie on przyczynił się do rozpowszechnienia tej formy frachtu w obsłudze wymiany handlowej z Chinami. Ze względu na fakt, że jest od stosowana od dawna, na rynku działa wielu przewoźników, w całej Europie dostępna jest również rozbudowana infrastruktura;

  • niskie ceny – w ubiegłym roku przewiezienie ładunku 12,5 CBM, waga do 3000 kg drogą kolejową z Chin do Polski kosztowało 1565 dolarów, podczas gdy morzem – 1275 dolarów;

  • elastyczność – transport morski pozwala na przewiezienie dowolnych ładunków – bez względu na ich ilość, gabaryty, masę oraz rodzaj (w tym niebezpiecznych), oczywiście pod warunkiem właściwego przygotowania.

X