Menu

Wizy do Rosji dla Kierowców zawodowych, czy to konieczne?

Wizy do Rosji dla Kierowców zawodowych, czy to konieczne?

Polska gospodarka bardzo mocno eksploatuje transport naziemny, przez co wykorzystanie ciężarówek jest ogromne. Polskich kierowców można spotkać na drogach wszystkich krajów Europy. Współpraca handlowa bardzo silnie rozwija się z krajami wschodnimi, w tym z Federacją Rosyjską.

Wizy do Rosji dla kierowców zawodowych, czy to konieczne?

Polska gospodarka bardzo mocno eksploatuje transport naziemny, przez co wykorzystanie ciężarówek jest ogromne. Polskich kierowców można spotkać na drogach wszystkich krajów Europy. Współpraca handlowa bardzo silnie rozwija się z krajami wschodnimi, w tym z Federacją Rosyjską. Eksport i import towarów na linii Polska-Rosja wymaga odpowiednich dokumentów (licencja transportowa, wiza dla kierowcy oraz inne), zatem nie tylko dotyczących samego transportu i przewożonych towarów, ale także, co bardzo ważne - kierowców. Cenne informacje na temat niezbędnych dokumentów umożliwiających wjazd i przebywanie na terenie Rosji znajdują się w tym tekście.

Obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu do Rosji

Rosja to kraj, do którego wjazdy oraz z którego wyjazdy są ściśle monitorowane. Obowiązujące prawo mówi wyraźnie, że każdy obywatel Polski, bez względu na cel jego podróży, to jest, czy podróżuje prywatnie, czy służbowo, czy w jakimkolwiek innym zamiarze, wjeżdżając na terytorium Federacji Rosyjskiej musi posiadać ważną wizę, która uprawnia go na wjazd oraz przebywanie na terenie kraju. Od tego prawa nie ma wyjątków, dlatego też dokument ten jest niezbędny. Firmy zajmujące się importem i eksportem muszą posiadać odpowiednie licencje transportowe, wśród których wymagana jest wiza do Rosji dla kierowców. Bez ważnej wizy wjazd na teren Rosji jest niemożliwy.

Procedura uzyskania wizy

Zawodowi kierowcy pracujący w firmach transportowych, mają do wyboru ubieganie się o różne typy wiz do Rosji. Pierwszy z dostępnych rodzajów wizy dla kierowców to wiza jednokrotna na 30 dni. Drugi typ to wiza dwukrotna ważna do 3 miesięcy oraz trzecia opcja, to wiza dla kierowcy wielokrotnego wjazdu ważna przez okres jednego roku lub dwóch lat.

Poza wnioskiem, w dokumentach powinna znaleźć się fotografia o wymiarach 3.5 x 4.5. Zdjęcie musi być wykonane według wymogów wizowych: fotografia kolorowa, kontrastowa, ostra, czysta,  wykonana na jasnym tle, z twarzą zajmującą 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy, z odsłoniętą twarzą i zamkniętymi ustami; wydrukowana na najwyższej jakości papierze). Zdjęcie nie może być wykonane później niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku wizowego.

Dodatkowe dokumenty konieczne do przedłożenia w celu uzyskania wizy do Rosji, to: paszport (termin ważności paszportu musi obejmować kolejne 18 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności wizy do Rosji); zaświadczenie od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz licencje na wykonywanie transportów; wymagane jest także ubezpieczenie medyczne ważne na terenie Federacji Rosyjskiej. Do tego dołącza się kserokopie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz kopie dokumentów rejestracyjnych pojazdu.

Wydanie wizy do Rosji dla kierowców odbywa się ciągu 10 dni roboczych (w przypadku wizy jednokrotnej lub dwukrotnej). Czas ten może wydłużyć się do maksymalnie 15 dni roboczych przy staraniu się o wizę wielokrotnego wjazdu roczną lub dwuletnią. Na czas rozpatrzenia wniosku wizowego oraz szybkie wydanie samego dokumentu bardzo duży wpływ ma okres, kiedy wniosek jest składany.

Skuteczne doradztwo i pomoc w uzyskaniu wizy do Rosji

Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności może skutkować wydłużeniem się procesu uzyskania wizy lub nawet odrzuceniem wniosku. Wiadomo również, że zawodowi kierowcy nie dysponują dużą ilością czasu do załatwiania tego typu spraw.

Dlatego też w przypadku starania się o wizę do Rosji dla kierowców zawodowych warto skorzystać z pomocy firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu tego typu dokumentów. Firma F.H.U. BOS S.C. prowadząca portal licencjetransportowe.com posiada ogromne doświadczenie w zapewnianiu firmom i kierowcom wszelkiego rodzaju dokumentów transportowych, w tym wiz do Rosji.

BOS S.C. skutecznie przeprowadza klientów przez cały proces wizowy, gromadzi niezbędne dokumenty i dba o prawidłowy przebieg procesu. Do tego specjaliści z firmy zapewniają pełne doradztwo na każdym etapie wnioskowania o wizy do Rosji. Firma BOS S.C. to kompleksowa obsługa przewoźników, która gwarantuje licencje transportowe, ubezpieczenia transportowe, wyrabianie i odnawianie licencji międzynarodowych dla kierowców a także obsługę procesów wizowych (wizy do Rosji, wizy do Turcji czy wiza na Białoruś dla kierowców). Pełna oferta dostępna jest na stronie licencjetransportowe.com.


Zdjęcia pochodzą z serwisu pixabay.com

X