Menu

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać kierowcą międzynarodowym?

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać kierowcą międzynarodowym?

Zawód kierowcy międzynarodowego stanowi szansę na dobre zarobki w firmach specjalizujących się w logistyce i spedycji, ale najpierw trzeba zainwestować w zdobycie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień. Od czego zacząć?

Wiek uprawniający do zdawania egzaminów

Zawodowym kierowcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i zdała egzamin kategorii B. Są to wyjściowe wymogi pozwalające na zdobycie uprawnień wyższej kategorii, które są niezbędne do objęcia posady kierowcy samochodu ciężarowego.

Kategorie prawa jazdy na samochody ciężarowe

W celu zdobycia kwalifikacji uprawniających do przewozu towarów wielkogabarytowych i wysokotonażowych niezbędne jest uzyskanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Większość firm transportowych wymaga dysponowania prawem jazdy kategorii C+E, które umożliwia kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. W celu przystąpienia do kursu należy posiadać prawo jazdy kategorii C, które uprawnia do jazdy wskazanym powyżej pojazdem, ale bez przyczepy. Można też równocześnie zrobić prawo jazdy C i C+E.

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Zdanie egzaminu na prawo jazdy wymaganej kategorii stanowi dopiero połowę sukcesu, ponieważ trzeba uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. W zależności od sytuacji konieczne jest ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Są to odpowiedniki dawnego szkolenia dotyczącego przewozu rzeczy. Kwalifikacja wstępna obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C lub C+E, którzy ukończyli 18 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kierowców mających prawo jazdy kategorii C lub C+E, którzy ukończyli 21 lat. Kurs wstępny przyspieszony trwa o połowę krócej i kosztuje też mniej. Ostatnim z najważniejszych kroków jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Należy pamiętać, że zawodowi kierowcy muszą co 5 lat odbywać szkolenia okresowe.

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Dobry stan zdrowia jest konieczny do wykonywania pracy zawodowego kierowcy, dlatego każdy kandydat musi przejść badania lekarskie, które wykluczają przeciwskazania fizyczne i psychologiczne. Badania obejmują: narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, układ ruchu, układ nerwowy, oddechowy i sercowo-naczyniowy. Badana jest czynność nerek, a także, czy kierowca nie choruje na cukrzycę. Badanie psychologiczne jest przeprowadzane zanim zostanie wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kontrola stanu zdrowia jest systematycznie powtarzana. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego umożliwia ubieganie się o pracę kierowcy międzynarodowego np. we firmie Dasko www.dasko.com.pl.

Wyższe kwalifikacje – lepsze zarobki

Kierowcy mogą podnosić kwalifikacje, np. poprzez udział w kursie ADR i zdanie egzaminu państwowego. Jest to specjalistyczne szkolenie uprawniające do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Po uzyskaniu zaświadczenia można zajmować się transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i we wszystkich państwach europejskich.

X