Menu

Kiedy niezbędne jest zezwolenie transportowe?

Kiedy niezbędne jest zezwolenie transportowe?

Zezwolenia transportowe to dokumenty pozwalające na wykonywanie działalności transportowej w Polsce. Niestety istnieje kilka rodzajów takich zezwoleń, co trochę komplikuje przygotowanie do przewozu ładunku. Chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego? Nie wiesz, jakiego formularzu potrzebujesz? Jakie wymagania należy spełnić, aby go uzyskać? Sprawdź odpowiedzi na te pytania i ruszaj w drogę szybko i sprawnie.

Rodzaje zezwoleń

Zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami, polskie prawo wyróżnia trzy podstawowe typy zezwoleń transportowych. Dotyczą one wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w zakresie przewozu towarów. Wybór zezwolenia zależy od charakteru wykonywanego przewozu:

  • zezwolenie dwustronne – tzw. loco daje prawo do wykonania jednego przewozu (czyli jednej jazdy do celu i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie,
  • zezwolenie tranzytowe – daje prawo do wykonania przewozu tylko przez terytorium danego kraju; nie uprawnia do wykonania załadunku lub wyładunku na terenie kraju tranzytowanego; wyjątki występują w przypadku, kiedy przepisy dwustronne stanowią inaczej,
  • zezwolenia ogólne – daje prawo do wykonania przewozu dwustronnego albo tranzytowego.

Innym rodzajem zezwolenia jest „kr – 3”, które daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/lub do innego kraju niż kraj rejestracji pojazdu. Więcej regulacji dotyczy przewozów specyficznych np. kabotażowych lub ponadnormatywnych.

Kto potrzebuje zezwolenia transportowego?

Oczywiście nie jest to dokument potrzebny każdemu, kto przewozi swoje rzeczy przy użyciu transportu drogowego. Zezwolenia transportowe obowiązują przede wszystkim przedsiębiorców, którzy chcą założyć firmę transportową lub spedycyjną. Nie jest to jednak takie proste. W pierwszej kolejności trzeba spełnić szereg wymagań, ustalanych przez Instytut Transportu Samochodowego.

Zezwolenia na transport ponadnormatywny

Kiedy pojazd z ładunkiem przekraczają swoimi wymiarami i wagą normy prawa drogowego, mamy do czynienia z transportem ponadnormatywnym. Zezwolenia na taki rodzaj przejazdu dzielą się na kilka kategorii. Przydzielenie do jednej z nich zależy od parametrów pojazdu np. rzeczywistej masy całkowitej. Dodatkowymi warunkami przyznania tego typu zezwoleń są:

  • zgoda zarządcy dróg na przejazd,
  • brak możliwości podzielenia ładunku na kilka mniejszych,
  • możliwość wyznaczenia trasy i czasu przejazdu, zapewniających bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego.

Regulacje mają przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo przejazdów. Każda z pięciu kategorii zezwoleń wymaga też innych przygotowań. Często konieczne może być sprawdzenie stanu technicznego budowli takich jak mosty, wiadukty czy tunele lub uprzednie skontrolowanie natężenia ruchu na danym odcinku trasy. W niektórych przypadkach konieczna będzie też organizacja pilotażu cywilnego lub policyjnego.

W jakim przypadku zezwolenie nie jest konieczne?

Istnieją też pewne przepisy, które zezwalają na przewóz ładunków bez zezwolenia. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą oszczędzić dużo czasu i nerwów. Według obowiązującego prawa zezwolenie nie jest konieczne, jeśli masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony. Od kwietnia 2022 zezwolenie będzie obowiązywało również pojazd powyżej 2,5 tony. Przewóz bez dokumentu nie może mieć też zarobkowego charakteru.

X