Menu
CONTROL SYSTEM - APOLLO Logistyka
CONTROL SYSTEM - APOLLO Logistyka

APOLLO Logistyka
Program ułatwia obsługę magazynów logistycznych w firmach wieloodziałowych oraz zapewnia pełną obsługę operacji magazynowych. Współpracuje „on-line" z urządzeniami mobilnymi.
• Baza danych o kontrahentach.
• Baza magazynów, pozwalająca na definicję dowolnej ilości magazynów firmy. Dla każdego magazynu istnieje możliwość wyboru typu wydań.
• System zapewnia pełne śledzenie zamówień u Dostawców i monitorowanie ich stanu realizacji.
• W przypadku realizacji jednego zamówienia dla kilku różnych magazynów system pozwala na przyjęcie dostawy na jeden magazyn dostaw i automatyczne przeniesienie do właściwych magazynów zgodnie z zamówieniami.
• Pełna obsługa sprzedaży i wydań opakowań zwrotnych.
• Pełne rozliczenie pracy konwojenta; rozliczenie ilościowe, rozliczenie kasy; obsługa urządzeń typu Hand-Held.
• Baza jednostek, która jest wykorzystywana podczas wpisywania towarów i opakowań.
• Przypisanie towarów tylko wybranym magazynom.
• Ewidencja przyjęć i wydań magazynowych.
• Obsługa terminali przenośnych—zautomatyzowane przyjmowanie i wydawanie towaru
• Ewidencja faktur własnych i obcych oraz dokumentów łączonych "faktura własna + wydanie magazynowe" lub "faktura obca + przyjęcie magazynowe".
• Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęć magazynowych na podstawie faktur obcych; tworzenie dokumentów wydań magazynowych na podstawie faktur własnych (opcja dwukierunkowa). Możliwość wydruku faktur własnych na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów.
• Wydruk przyjęć i wydań magazynowych na podstawie definiowalnych przez użytkownika szablonów.
• Baza towarów uwzględniająca VAT.
• Podgląd aktualnych stanów towarów i opakowań.
• Faktury VAT i rachunki korygujące służące zarówno do korekt ilościowych jak iwartościowych.
• Wydruk stanów materiałów na dowolny dzień.
• Zestawienie sprzedaży i zakupu towarów (dowolny zakres towarów) w dowolnym okresie czasu.
• Szereg innych zestawień w tym zysku ze sprzedaży.
• Możliwość prowadzenia numeracji poszczególnych dokumentów na wiele sposobów.

Strona internetowa:www.controlsystem.com.pl
Adres e-mail:css@home.pl
Telefon:(58) 556 80 80
Ulica:ul. Jakuba Wejhera 18A
Kod i miasto:80-346 Gdańsk
Województwo:Pomorskie
X