Menu
CONTROL SYSTEM - APOLLO Transport i Spedycja
CONTROL SYSTEM - APOLLO Transport i Spedycja
APOLLO Transport i Spedycja
Nowoczesny program dla firm spedycyjnych, transportowych jak i logistycznych pozwalający na zarządzanie pojazdami, kierowcami i zleceniami.
• Ewidencja pojazdów, uwzględniająca wszelkie dane techniczne samochodu oraz daty ważności bezpieczeń, przeglądy itp.
• Kontrola terminów ubezpieczeń pojazdów i kierowców oraz daty ważności i wysokości ubezpieczenia Przewoźników zewnętrznych.
• Dokumentacja napraw zawierająca m.in. dane techniczne dotyczące samochodu, mechanika, informacje o tym jakie prace zostały wykonane, ile czasu przeznaczono na naprawę i ile faktycznie trwała naprawa oraz cena roboczogodziny.
• Ewidencja zleceń spedycyjnych (zarówno od klientów zewnętrznych, jak i będących działem firmy), zawierająca dane o trasie, ładunku, terminach, miejscach odpraw celnych, wartościach.
• Wprowadzanie zleceń przez Klientów za pomoca bezpiecznej strony logowania w przeglądarce internetowej.
• Kontrola limitów należności klientów (z możliwością blokady).
• Automatyczne naliczanie kursów walut (system pobiera tabele kursowe NBP).
• Możliwość definiowania cenników w zależności od: obszar kraju (zdefiniowany zakres kodów kreskowych), miejsc załadunku i rozładunku, ilości przewożonego towaru, odległości.
• Obsługa zarówno transportu drobnicowego jak i całosamochodowego.
• Mechanizm przydzielania transportu i ewidencja zleceń transportowych zawierająca dane Przewoźnika, pojazdu, trasy, ładunku, terminów.
• Wizualizacja punktów załdunku / rozładunku oraz tras dla przewozu ładunków drobnicowych na mapie.
• Podział tras na poszczególne zlecenia transportowe (w tym zlecenia na inny dział).
• Podgląd stopnia realizacji usługi.
• Rozliczanie zleceń transportowych poprzez faktury zakupu od Przewoźników lub innych działów.
• Faktura sprzedaży wewnętrzna automatycznie staje się kosztem zlecenia transportowego.
• Ewidencja zleceń promowych (w tym klienta będącego działem firmy), zawierająca dane Klienta, przewożonego pojazdu, nr biletu, termin odprawy, opłaty dodatkowe, kursy walut.
• Prognozowanie kosztów bookingu zleceń promowych.
• Mechanizm zbiorczego wprowadzania faktur zakupu od Linii promowych.
• Możliwość fakturowania pojedynczego zlecenia klienta, wielu zleceń jak i fakturowania za usługi spedycyjne i nie spedycyjne na jednym dokumencie.
• Rozliczanie zleceń klienta i transportowych świadczonych wraz z Partnerem- Przewoźnikiem, na podstawie podziału kosztów (ameta).
• Korygowanie wartości przychodów i kosztów poszczególnych zleceń poprzez korekty zakupu i sprzedaży.
• Różne schematy wydruku dokumentów (możliwość przypisania kilku schematów do jednego dokumentu).
• Możliwość segregacji zleceń wg różnych kryteriów.
• Rozliczanie własnych transportów na podstawie kart drogowych i faktur wewnętrznych.
• Rozliczenie pracy kierowców z uwzględnieniem wynagrodzenia stałego, ryczałtu za telefon oraz kosztów dodatkowych z kart drogowych za dany okres.
• Ewidencja zleceń niespedycyjnych dotyczących usług takich jak: magazynowanie towaru, przeładunek, holowanie itp.
• Możliwość tworzenia wielu zestawień w oparciu o bazy danych.
• Obliczanie zysków w różnych wariantach np. na spedytora, samochód, dział.
• Możliwość przydzielania uprawnień poszczególnym użytkownikom (w zależności od działu).
• Kalkulacja kosztów (własnych i zewnętrznych).
Strona internetowa:www.controlsystem.com.pl
Adres e-mail:css@home.pl
Telefon:(58) 556 80 80
Ulica:ul. Jakuba Wejhera 18A
Kod i miasto:80-346 Gdańsk
Województwo:Pomorskie
X