Menu
Firma TERMIA Tomasz Adamski i Wojciech Jastrzębski Spółka Cywilna
Firma TERMIA Tomasz Adamski i Wojciech Jastrzębski Spółka Cywilna

Firma "TERMIA" oferuje usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów zawierających rtęć, np. zużyte świetlówki, termometry i inne. Firma działa na rynku odpadów niebezpiecznych od 1997 roku.

Okres dotychczasowej działalności Spółki na rynku gospodarczym, dostosowanie się - przy odbiorze odpadów niebezpiecznych - do potrzeb klienta czyli ich wytwórcy, postępowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska wynikającymi z Ustawy o odpadach a także pełna gotowość firmy do odbioru odpadów przez cały rok spowodowało, że Spółka TERMIA posiada w chwili obecnej bardzo dobrą, wiarygodną i ugruntowaną pozycję na rynku odpadów niebezpiecznych.

TERMIA odbiera:
- odpady medyczne
- odpady weterynaryjne
- przeterminowane lekarstwa
- amalgamat dentystyczny
- martwe zwierzęta domowe i dzikie
- przeterminowane chemikalia i odczynniki
- termometry rtęciowe
- aparaty ciśnieniowe rtęciowe
- sprzęt elektroniczny
- sprzęt elektryczny
- sprzęt telekomunikacyjny
- monitory
- komputery
- przeterminowane kosmetyki
- zużyte źródła światła zawierające rtęć- (świetlówki)
- przeterminowana żywność
- odpady kuchenne
- odpady tworzyw sztucznych(butelki PET, folia)
- odpady z przetwórstwa żywności
- sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze
- papier, tekturę i karton
- inne odpady na zlecenie wytwarzającego

Strona internetowa:www.termia.pl
Adres e-mail:biuro@termia.pl
Telefon:(77) 456 70 82
Ulica:ul. J. Cygana 7
Kod i miasto: Opole
Województwo:Opolskie
X