Menu
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje prace w zakresie optymalizacji zapasów w ramach kilku etapów, na które składają się: analiza ilościowa i strukturalna zapasów oraz analiza procesów zarządzania zapasami z uwzględnieniem warunków o dużej niepewności popytu, wynikające z tych analiz prace projektowe, wdrożeniowe i szkolenia.
Optymalizacja zapasów ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów w łańcuchach dostaw, zwłaszcza w lokalizacjach narażonych na dużą niepewność popytu, między innymi w punktach rozdzielających w przepływie materiałowym, obsługujących tzw. zapotrzebowanie niezależne
Strona internetowa:www.ilim.poznan.pl
Adres e-mail:zapasy@ilim.poznan.pl
Telefon:61 850 49 34
Ulica:ul. E. Estkowskiego 6
Kod i miasto:61-755 Poznań
Województwo:Wielkopolskie
X