Menu
Jolanta Kuśmierz Usługi ubezpieczeniowe i finansowe
Jolanta Kuśmierz Usługi ubezpieczeniowe i finansowe
Ubezpieczenia oparte na unikatowej formule all risk, adresowane wyłącznie do klientów posiadających floty samochodowe. Zapewniają pokrycie kosztów naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłatę kwoty odpowiadającej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu (pod warunkiem rozszerzenia umowy AC o ryzyko KR).
Produkt kierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którzy posiadają (użytkują) i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów.
Ubezpieczenia zbudowane w formule all risk oznaczającej, że przyjmujemy odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń.
Strona internetowa:www.ubezpieczenia.woswiecimiu.pl
Adres e-mail:ubezpieczenia@woswiecimiu.pl
Telefon:33 842 44 81
Ulica:ul. Dąbrowskiego 18
Kod i miasto:32-600 Oświęcim
Województwo:Małopolskie
X