Menu
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Celem powstania nowej jednostki było połączenie w jednym ośrodku wszystkich dotychczasowych rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.
Strona internetowa:www.ocrg.opolskie.pl
Adres e-mail:biuro@ocrg.opolskie.pl
Telefon:(77) 403 36 00
Ulica:ul. Spychalskiego 1a
Kod i miasto:45-716 Opole
Województwo:Opolskie
X