Menu
PTU Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
PTU Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym skierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na zawodowym przewozie towarów (firmy przewozowe) własnymi lub obcymi środkami transportu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym  obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: ognia, uderzenia piorunu, wybuchu, huraganu, sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi, wypadku, jakiemu uległ środek transportowy, kradzieży z włamaniem,rabunku. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody polegające na połamaniu, potłuczeniu, porysowaniu, wycieku, rozbiciu, podarciu, rozsypaniu, zgnieceniu lub poplamieniu przewożonego ładunki - jeżeli transport dokonywany jest przez przewoźnika zawodowego.

Strona internetowa:www.ptu.pl
Adres e-mail:telecentrum@ptu.pl
Telefon:

(68) 451 23 70

Ulica:ul. Lisowskiego 9
Kod i miasto:65-072 Zielona Góra
Województwo:Lubuskie
X