Menu
Badanie rynków dostawców i zaopatrzenia
Rodzaj badań rynku potencjalnych przedsiębiorstw mogących sprostać danemu zapotrzebowaniu. Głównymi informacjami w tym badaniu są: liczba dostawców, ich udziały w rynku, cena produktów, szacunek kosztów nawiązania współpracy, jakościowe parametry dostaw etc. Rozpoznanie aktualnej sytuacji rynkowej dotyczy również określenia struktury rynku, czynników kształtujących relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, stanu koniunktury etc.

Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy
Najbliższe targi i wystawy
X