Menu
Centra logistyczne

Samodzielne podmioty gospodarcze dysponujące wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), wyposażeniem, personelem i organizacją, świadczące usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i kompletacja, funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z dostawcami zewnętrznymi.
Centra logistyczne różnią się wielkością potencjału oraz zakresem świadczonych usług. Można tu wyróżnić:
międzynarodowe centra logistyczne o najwyższym stopniu rozbudowy organizacyjnej i funkcjonalnej;
regionalne centra logistyczne, stanowiące pośrednie ogniwo w realizacji zadań logistycznych regionu;
lokalne centra logistyczne, stanowiące początkowe lub końcowe ogniwo kanału logistycznego;
branżowe centra logistyczne, obsługujące określoną branżę lub nawet pojedyncze przedsiębiorstwa tej branży.Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy
Najbliższe targi i wystawy
X