Menu
Optymalizacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwach
Jak wykazują badania, koszty logistyczne we wszystkich przedsiębiorstwach wykazują trend wzrostowy, co obiektywnie wynika ze specyfiki funkcjonowania współczesnego rynku. Dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych przybierają one strategiczny wymiar. Instytut wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw stworzył narzędzie informatyczne umożliwiające wyodrębnienie procesów logistycznych i analizę kosztów działań zachodzących w tych procesach, a także ich optymalizację.
Przeprowadzana analiza procesowa realizowana jest wg. schematu: produkt – proces – podproces – działanie - zadanie – ZASOBY, dla różnych zdefiniowanych słowników i modeli referencyjnych. Na bazie tego narzędzia oraz w oparciu o swoje kompetencje Instytut oferuje usługę doradczą , której głównym celem jest optymalizacja kosztów logistycznych przedsiębiorstwa również przy zastosowaniu usług outsourcingowych.

Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy
Najbliższe targi i wystawy
X