Menu
System logistyczny
System logistyczny to celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.
System logistyczny można rozpatrywać wyróżniając w nim trzy płaszczyzny (trzy struktury): przestrzenną – akcentowaną w definicji poprzez połączenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów, organizacyjną – definicja mówi o zorganizowaniu elementów systemu, informacyjną – w definicji przejawia się w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji.

Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy
Najbliższe targi i wystawy
X